Landzonetilladelse til savværk og saunatønde

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere et mindre savværk i forbindelse med en enkeltmandsvirksomhed og lovliggørelse af en saunatønde, på ejendommen beliggende Hundeklemmevej 4, 4330 Hvalsø matr.nr. 2e Avnstrup Overdrev, Kirke Hvalsø.

Skrevet den. 22. marts 2024

Afgørelsen er truffet efter planlovens §35. stk. 1.

Du kan læse tilladelsen ved at klikke her.