Lejre Kommune udbyder Landsbypulje på 900.000 til klimaomstilling i 2022

Målet med puljemidlerne er at styrke den lokale og borgerdrevne udvikling med fokus på klima, bæredygtighed, natur og biodiversitet i og omkring kommunens 49 landsbyer og småbyer.

Skrevet den. 21. juni 2022

Borgere, bylaug, foreninger og organisationer i Lejre Kommune kan søge midler til lokale projekter, og der lægges vægt på, at puljemidlerne understøtter Lejre Kommunes Klimaplan "Vores Sted-Vores Klima"

- I år sætter vi i Landsbypuljen fokus på at støtte klimaomstilling i vores 49 landsbyer. Sandsynligvis vil kun få områder i Lejre Kommune kunne få traditionel fjernvarme. Nu åbner vi blandt andet op for, at landsbysamfundene kan gå sammen og få undersøgt alternative muligheder ved hjælp af midler fra Klimapuljen, siger Grethe Saabye (C), udvalgsformand for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling, 

Energifællesskaber 
I lyset af den aktuelle energikrise har Landsbypuljen 2022 fokus på etablering af lokale og borgerdrevne energifællesskaber i landsbyer og lokalområder, der sandsynligvis ikke kan få fjernvarme i overskuelig fremtid.  

Lokale energifællesskaber i landsbyer og lokalområder kan både handle om varme- og energiforsyning, fx fælles solceller, jordvarme, termonet mv., og de skal være med til at sikre omstilling af eksisterende gas- og oliefyr til klimavenlige alternativer. 

Puljemidler kan fx bruges til eksterne energirådgivere, der kan screene og udvikle lokale skræddersyede løsninger, som nyder bred lokal opbakning. 

Adgang til natur 
Landsbypuljen er målrettet klimatilgang, og derfor kan der også søges til projekter, der skaber adgang til naturen med inspiration fra de landskabsarkitektstuderende, der har lavet projekter i kommunen. 

Lejre Kommune har i 2021 og 2022 samarbejdet med Københavns Universitet om udvikling af landsbyer og lokalområder med fokus på natur, klima, biodiversitet og bæredygtighed. Konkret har landskabsarkitektstuderende på baggrund af viden, dialog og den lokale geografi lavet oplæg til, hvordan nye mødesteder i landsbyerne og i landskabet kan styrke det sociale liv og de lokale fællesskaber samtidig med, at vi tænker klimaforandringer og grøn omstilling.  

Fakta 
Klimapuljen er åben for ansøgninger frem til 20. november 2022. Udvalget for erhverv, klima og lokal udvikling vil løbende behandle indkomne ansøgninger på deres møder, sidste møde er den 5. december 2022. 

Ansøgninger der sendes til Lejre Kommune 14 dage før mødedato kan forventes behandlet på mødet.  

Der er 900.000 kr. i Landsbypuljen 2022.  

Læs mere om Lejre Kommunes Klimapulje på kommunens hjemmeside: https://www.lejre.dk/borger/borgerpuljer/#lejre-kommunes-landsbypulje-2022 

Materialet indeholder også et kort over steder i kommunen, hvor der muligvis kan etableres fjernvarme, samt eksempler på varmefællesskaber i andre landsbyer. 

Vilkår for Landsbypuljen 2022 
Vilkår for støtte er følgende: 

  • Borgere, bylaug, foreninger og organisationer i Lejre Kommune kan søge.
  • Der kan maksimalt søges 100.000 kr. til et projekt.
  • Projekter skal have en almennyttig karakter, stærk lokal forankring, og de skal komme mange til gode - mindst 50 personer. 
  • Projekter skal formidles aktivt, så borgere, lokalområder og landsbyer i Lejre Kommune kan få gavn af viden og erfaringer. Større projekter skal senest i forbindelse med afslutning arrangere et møde,  der er åbent for alle, og hvor viden og erfaringer deles.
  • Puljemidler kan ikke anvendes til aflønning af ansøgere, men kan godt bruges til rådgivere, arkitekter eller andre med de nødvendige kompetencer. 
  •  Projekter skal være afsluttet inden 1 år fra tilsagnsdato med mindre andet aftales.

Inspiration

Kontakt 
Udvalgsformand Grethe Saabye,  gsaa@lejre.dk, 23 31 12 05 
Presse- og kommunikationsansvarlig Erik Barfoed, ertba@lejre.dk, 21 48 15 69