Klimauge 2023 skaber vi sammen  

Fra fredag den 8. september til søndag den 17. september, står Lejre kommune i klimaets tegn. Klimauge 2023 er vores fælles fokus på klimaudfordringer og løsninger – i hele i kommunen.    

Skrevet den. 10. maj 2023

Klimauge 2023. 10 dage med fokus på den grønne omstilling, og hvordan vi når målene i Lejre Kommunes ambitiøse Klimaplan: At blive CO2-neutral i 2050.  

Rundt om i kommunen har man under tidligere Klimauger kunnet opleve fællesspisninger, oplæg om genbrug, høstfestival, havevandring og meget mere.
Hvad skal der ske i 2023? Klimaugen skaber vi sammen:
 Alle borgere, foreninger og virksomheder i kommunen inviteres til at arrangere med, så vi også i år får et flot og alsidigt program.  
"Vi skal inspirere hinanden og mødes i fællesskaber. For klimaudfordringerne kræver ikke kun kloge løsninger, men også en fælles indsats. Vores Klimauge kommer godt rundt om det hele – og godt rundt i hele kommunen. Jeg glæder mig til at se det endelige program og gå på opdagelse i alt det, vi kan sammen", siger Grethe Saabye, formand for udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling   

Søg Klimapuljen til dine klimaevents 

Klimaugen afholdes for tredje gang, og sidste år var der mere end 50 arrangementer på programmet.   
Det er muligt at søge to puljer til arrangementer og events til Klimaugen i år:
En pulje til borgere, virksomheder, landsbylaug, grundejerforeninger m.m. og en anden pulje, der kan søges af kultur- og fritidslivet.  
 
Se mere om Klimapuljerne på lejre.dk/borgerpuljer    

Klimakampen kræver fælles indsats  

Lejre Kommune har som medlem af det danske DK2020-samarbejde og det internationale klimanetværk C40 vedtaget en ambitiøs klimaplan med en målsætning om, at kommunen skal være CO2-neutral i 2050 – og have reduceret udledningerne med 70% i 2030 sammenlignet med 1990.   
Klimaugen skal sikre involvering, engagement, netværksdannelse og formidling af klimaomstillingen til borgere, foreninger og erhvervsliv i Lejre Kommune. Arrangementerne skal inspirere til, at klimaomstilling kan ske som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet i Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer.    

Læs mere om Klimaugen her: lejre.dk/klimauge