Lejre Kommune skyder ny erhvervsstrategi i gang med servicetjek

I alt 1.792 virksomheder modtager i disse dage et spørgeskema fra Lejre Kommune. For den kommende Erhvervsstrategi skal stå på skuldrene af dem, der kender behovene.

Skrevet den. 13. juni 2024

”Hvad skal Lejre Kommune især lægge vægt på i sin betjening af de lokale virksomheder? Og hvilke ydelser er det vigtigt for din virksomhed, at Erhverv Lejre tilbyder fremadrettet?” Det er væsentlige spørgsmål, når man gerne vil lave relevant erhvervsservice.
Lejre Kommune spurgte sidst virksomhederne tilbage i 2018 og har siden brugt den viden til at tilbyde erhvervslivet målrettede arrangementer, mulighed for 1:1-sparring samt arbejdet med ”Én samlet indgang til kommunen”.
Nu spørges virksomhederne igen, og den viden skal bruges til en ny erhvervsstrategi.

”Vores politikker og strategier skal tage udgangspunkt i vores virkelighed her i kommunen. Derfor spørger vi børn, unge og forældre, når vi laver en ny Børne- og ungepolitik, og vi spørger erhvervslivet, når vi laver ny erhvervspolitik. Det er vigtigt for mig, at vi skaber vores strategi med inddragende processer. Dels for at flere kan komme til orde, og dels for at vi får skabt en klar forventningsafstemning. For det er sådan vi bliver bedre til at yde service og bliver klogere på at udvikle vores tilbud”, udtaler borgmester Tina Mandrup.

Den kommende Erhvervsstrategi forventes vedtaget i foråret 2025. Strategien skal tilrette Lejre Kommunes erhvervsservice i årene fremover: 

”Vi har i de seneste år gjort meget for at være en mere erhvervsvenlig kommune. Og det arbejde afspejler sig da også i Dansk Industris måling. Vi er nu i top ti på landsplan, når virksomhederne skal vurdere kommunernes overordnede erhvervsvenlighed. Den positive udvikling vil vi gerne drive videre – og som enhver anden virksomhed har også vi brug for at kende kundernes behov for at kunne opfylde dem”, fortæller Grethe Saabye, der er formand for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Alle virksomheder i Lejre Kommune med en e-mail registeret i CVR-registeret modtager 11. juni et spørgeskema, der skal besvares inden to uger. Hvis nogle virksomhedsejere ikke har modtaget spørgeskemaet, er det typisk, fordi der ikke er registreret en mailadresse i CVR. Virksomhederne er velkomne til at kontakte erhvervschef Nynne Friis på nyfr@lejre.dk, hvis de har spørgsmål eller ønsker spørgeskemaet tilsendt.