Din sag i kommunen

Luk alle
Åben alle

Du har en række muligheder og rettigheder i forhold til at se sager i kommunens arkiver. 

En borgerrådgiver er en neutral og uafhængig person ansat af kommunalbestyrelsen, som kan rådgive og vejlede dig i forhold til klagemuligheder og regler for sagsbehandling inden for kommunens områder.

Du har mulighed for at klage, hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, du har fået eller den behandling, vi har givet dig.

Når du vil skrive post til os med følsomme eller fortrolige personoplysninger, skal du benytte Digital Post, så informationerne sendes sikkert. 

Lejre Kommune har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse i sager efter social- og beskæftigelseslovgivningen samt andre udvalgte love.

Læs mere om vores nuværende svarfrister. 

Alle skal modtage digital post fra det offentlige. Undtagelsen er, hvis du er fritaget for digital post.

Hver eneste dag modtager borgere i kommunen pleje og behandling. I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange sker der fejl. Vi vil gerne vide, hvis noget er gået galt for dig eller dine pårørende, så vi kan lære af hændelsen og undgå, at andre bliver udsat for det samme.