Budget 2022-2025 er i høring

Kommunalbestyrelsen besluttede torsdag den 9. september at sende Økonomiudvalgets forslag til budget 2022-25 i høring. Høringsperioden er den 10. september – 27. september 2021 kl. 12:00.

Du finder budgetforslag 2022-25 her.

Hvordan indgiver jeg høringssvar?

Høringssvar sendes til budget@lejre.dk

Efter høringsperiodens afslutning samles alle de indkomne høringssvar og bliver en del af det samlede budgetmateriale, der fremlægges til endelig politisk behandling af budget 2022-25. Høringssvarene vil desuden fremgå af kommunens hjemmeside efter høringsfristens udløb.

Kom til borgermøde

Der afholdes borgermøde om budget 2022-25 den 14. september kl. 19.00 – 20.30 i Hvalsø Kulturhus.

Vel mødt!