Folkeafstemning 1. juni 2022

Onsdag den 1. juni 2022 afholdes folkeafstemning om det danske EU forsvarsforbehold.

Se resultaterne fra de ti stemmesteder

Se resultaterne for sidste valg (retsforbeholdet)

Om folkeafstemningen d. 01. juni 2022

Luk alle
Åben alle

Valgsteder i Lejre Kommune

Der findes i alt 10 forskellige valgsteder i Lejre Kommune:

På dit valgkort kan du se, hvilket valgsted du som udgangspunkt skal afgive din stemme på.

Karleby Forsamlingshus (Karlebyvej 177, 4070 Kr. Hyllinge)
Oversigt over valglokale 

Bramsnæsvighallen (Elverdamsvej 206, 4070 Kr. Hyllinge)
Oversigt over valglokale 

Sæby Gershøj Multihal (Hornsherredvej 206, 4070 Kr. Hyllinge)
Oversigt over valglokale 

Sonnerup Aktivitetshus (Firkløverskolen, Skolevang 1, 4060 Kr. Såby)
Oversigt over valglokale 

Øm Børne- og Kulturhus (Klostergårdsvej 4, Øm, 4000 Roskilde
Oversigt over valglokale 

Hvalsø Hallerne (Skolevej 3, 4330 Hvalsø)
Oversigt over valglokale 

Kirke Såby Forsamlingshus (Fanøvej 1, 4060 Kr. Såby)
Oversigt over valglokale 

Aktivitetscenter Nødager (Nødager 30, Gevninge, 4000 Roskilde)
Oversigt over valglokale 

Domus Felix (Bygaden 20, 4320 Lejre)
Oversigt over valglokale 

Osted Kulturhus (Alfarvejen 13, 4320 Lejre)
Oversigt over valglokale


Alle valgsteder har åbent fra 08:00 til 20:00, men valgstederne lukker først, når den sidste person i køen har afgivet sin stemme.

Hvis du på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at afgive din stemme på et andet valgsted end det, du er tilknyttet, skal du ansøge om det.
Det gør du ved at hente et ansøgningsskema på Indenrigsministeriets hjemmeside:

Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 2022 (im.dk)

Du kan også kontakte Borgerservice på tlf. 2184 7269.

Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres eller indsendes per brev til Borgerservice, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Vi modtager ansøgningsskemaer fra onsdag den 4. maj 2022, og du skal være opmærksom på, at dit ansøgningsskema skal være os i hænde senest mandag den 23. maj 2022 kl. 12.00.

 

Stem inden valgdagen (brevstemme)

Du kan brevstemme til folkeafstemningen fra onsdag den 20. april 2022 til og med lørdag den 28. maj 2022.

Hvis du ønsker at brevstemme, skal du altid huske gyldig legitimation (gyldigt pas, kørekort eller sundhedskort).

Hvor og hvornår kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme på de to rådhuse i Lejre Kommune:

Hvalsø Rådhus, Borgerservice, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre (foyeren ved hovedindgangen)

Du har også mulighed for at brevstemme på Kr. Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53, 4070 Kr. Hyllinge.

Åbningstiderne for at brevstemme på Hvalsø Rådhus:

Mandag og tirsdag kl. 10.00 – 13.00
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10.00 – 18.00
Fredag kl. 10.00 – 12.00

Du har også mulighed for at brevstemme på Hvalsø Rådhus på følgende lørdage:

Lørdag den 21. maj 2022 kl. 10.00 – 12.00
Lørdag den 28. maj 2022 kl. 9.00 – 16.00

Åbningstiderne for at brevstemme på Allerslev Rådhus:

Mandag – onsdag kl. 9.00 – 15.00
Torsdag kl. 9.00 – 18.00
Fredag kl. 9.00 – 12.00

Fredag den 27. maj 2022 kl. 9.00-12.00 er der mulighed for at brevstemme på Allerslev Rådhus, selvom der normalt er lukket på rådhusene pga. Kr. Himmelfart.  

Åbningstiderne for at brevstemme på Kr. Hyllinge Bibliotek:

Onsdag den 18. maj 2022 kl. 14.00 – 18.00
Lørdag den 21. maj 2022 kl. 10.00 – 13.00
Mandag den 23. maj 2022 kl. 14.00 – 18.00

Mulighed for at brevstemme i andre kommuner

Du kan også brevstemme i en hvilken som helst af landets andre kommuner inden for kommunens almindelige åbningstid. Åbningstiden fremgår af den pågældende kommunes hjemmeside.

Mulighed for at brevstemme i eget hjem

Vælgere, som på grund af sygdom eller nedsat førlighed ikke kan stemme på valgdagen eller på brevstemmestederne, har mulighed for at afgive deres stemme i eget hjem.

Du kan søge om at stemme i eget hjem fra onsdag den 4. maj 2022. Sidste frist for at søge er mandag den 23. maj 2022 kl. 12.00 på Rådhuset i Hvalsø.

Du kan hente et ansøgningsskema her:

Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 2022 (im.dk)

Du har mulighed for at aflevere ansøgningen i Borgerservice eller indsende det per brev (Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø). Hvis du får hjemmepleje, kan du også få dem til at hjælpe dig med at få udleveret ansøgningsskemaet og eventuel hjælp til udfyldelse og aflevering af skemaet.

Hvis du ikke har mulighed for at udfylde og aflevere et ansøgningsskema, kan du ringe til Borgerservice på 2184 7269 og indgive din ansøgning telefonisk.

Du vil efter fristens udløb blive kontaktet af Borgerservice med henblik på at få aftalt tidspunkt for brevstemmeafgivningen. Det vil som udgangspunkt foregå tirsdag den 24. maj og onsdag den 25. maj 2022.

Valgret (stemmeret)

For at du kan stemme til en folkeafstemning, skal du have valgret til folketingsvalg. Det vil blandt andet sige, at du skal:

  • være dansk statsborger,
  • være fyldt 18 år,
  • bo fast i Danmark,
  • ikke være under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne

Hvis du er dansk statsborger og bor i udlandet, skal du søge om at blive optaget på valglisten til folketingsvalg. Din stemme vil kun blive talt med, hvis du er optaget på listen. Det er kun personer, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan optages på valglisten, mens de bor i udlandet.

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Valgkort

Dit valgkort kommer med posten, så du har det senest 5 dage før folkeafstemningen.

Har du ikke fået valgkortet, eller er der fejl på valgkortet, kan du få et nyt på valgstedet på valgdagen. Husk legitimation, fx pas, kørekort eller sundhedskort.

Du finder en oversigt over valgstederne i afsnittet "Her kan du stemme" længere oppe på denne side.

Gør valgkortet klar til brug

Hvis valgkortet er klar til brug, sparer det tid på valgstedet.

Valgkortet sidder på et A4-ark for nemmere at kunne pakke og sende det. Vær venlig at frigøre det fra arket, inden du kommer til valgstedet. Der er en perforering, hvor det kan rives eller klippes af.

Har du brevstemt

Hvis du har stemt inden valget (brevstemt), får du alligevel tilsendt valgkort. Rent praktisk kan vi nemlig ikke adskille dem, der har brevstemt, fra listen over alle stemmeberettigede, før brevafstemningen er afsluttet.

Du bedes i så fald se bort fra valgkortet.

Handicaptilgængelighed og hjælpemidler

Du kan se oversigtskort over handicaptilgængeligheden på de enkelte valgsteder i afsnittet "Her kan du stemme" længere oppe på siden.

På alle valgsteder og brevstemmesteder vil der være en særlig stemmeboks med hjælpemidler:

  • En lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen
  • En LED-lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve. Du kan desuden regulere lysudfaldet
  • En filtpen, der skal gøre afkrydsningen tydeligere.
  • En overlægsplade, hvor ”ja” og ”nej” vil være skrevet med punktskrift samt udstansede huller til brug for afkrydsning på stemmesedlen.

Der er ekstra hjælpemidler i Hvalsø Hallen på valgdagen og på Hvalsø Rådhus til brevstemmeafgivelse i hele perioden. Her findes der udover de ovenfor nævnte hjælpemidler også følgende:

  • Et forstørrelsesapparat (CCTV), der kan forstørre stemmesedlen, og som giver dig mulighed for at regulere forstørrelse og kontrast.
  • Et hæve-sænke-bord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.

Kan jeg skifte valgsted?

Hvis du på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at afgive din stemme på et andet valgsted end det, du er tilknyttet, skal du ansøge om det.

Det gør du ved at hente et ansøgningsskema på Lejre Kommunes hjemmeside www.lejre.dk/folkeafstemning. Ansøgningsskemaet lægges på hjemmesiden, lige så snart vi har mulighed for det. Du kan også kontakte Borgerservice på tlf. 21 84 72 69.

Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres eller indsendes per brev til Borgerservice, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Vi modtager ansøgningsskemaer fra onsdag den 4. maj 2022, og du skal være opmærksom på, at dit ansøgningsskema skal være os i hænde senest tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00.