Bevæg dig for livet

Der er nedsat en styregruppe, i form af et politisk ad hoc-udvalg – et § 17,4 udvalg. Styregruppen er sammansat af borgmesteren og med bred repræsentation fra Kommunalbestyrelsen, repræsentanter for DGI og DIF samt repræsentanter fra de lokale foreninger

Styregruppen sekretariatsbetjenes af et sekretariat bestående af projektlederen, kultur- og fritidschef i Lejre Kommune, vicekommunaldirektør i Lejre Kommune og direktør i DGI Midt- og Vestsjælland, samt leder af den Kommunale Enhed for DGI/DIF.

Styregruppen har ansvaret for at overvåge fremdriften i partnerskabet, op imod visionsaftalens målsætninger, og for at træffe beslutninger af mere overordnet og vidtgående karakter med særlig fokus på rammevilkårene.

Styregruppen arbejder aktivt – også imellem møderne – for at bakke op om partnerskabet og målsætningerne, og styregruppen mødes minimum to gange årligt. Herudover deltager styregruppens medlemmer efter nærmere aftale i de mere handlerettede arbejds- og netværksgrupper.

Tina Mandrup (V) er formand for udvalget Bevæg dig for Livet.