Anlægsarbejde 2020

Kommunalbestyrelsen har i 2020 gennemført ekstraordinært mange anlægsprojekter. På denne side finder du et samlet katalog over de anlæg, der blev besluttet i 2020

Skoler, haller, kulturhuse, musikcontainere og badebroer danner de fysiske rammer om vores velfærd, som har fået et løft med de mange anlægsprojekter.

Vores veje og parkeringspladser er en central del af kommunes infrastruktur, og i 2020 har 67 km af kommunens i alt 340 km kommuneveje fået ny kørebane, der er anlagt 364 parkeringspladser fordelt på 10 lokaliteter,  og der er anlagt 20 km cykelsti og 3,4 km fortov.

Herunder kan du læse om de enkelte projekter.

Veje og stier

Luk alle
Åben alle

Asfalt i lange baner

I 2020 er der renoveret 364 parkeringspladser fordelt på 10 lokaliteter. 

Der er renoveret 67 km kørebaner ud af i alt 340 km. kommuneveje, 20 km cykelsti, 3,4 km fortov/kantsten. 

Forlængelse af Langskelsvej og opsætning af lygtepæle

Der er etableret adgangsvej til det nye boligområde, Degnejorden. Langskelsvej er forlænget, og der er opsat lygtepæle. 

Haller

Luk alle
Åben alle

Trællerup Hallen

I Trælleruphallen er der blandt andet blevet udskiftet tag. Der er også blevet installeret nyt ventilationsanlæg, anlagt nyt sportsgulv og ny belysning i sekundære rum.

Der er foretaget diverse udskiftninger af døre, mindre maleropgaver, linoleumsgulve m.v.

Osted Hallen

Osted hallen

I Osted hallen er der blevet lagt nyt tag, installeret nyt ventilationsanlæg og ny belysning i sekundære rum.

Der er blevet udskiftet diverse døre og vinduer, foretaget renovering af 3 omklædningsrum, mindre maleropgaver, linoleumsgulve m.v.

Kirke Hyllinge Hallen

Kirke Hyllinge hallen

I Kirke Hyllinge Hallen er der blevet lagt nyt gulv i både hallen og gymnastiksalen. Der er også blevet lavet diverse maleropgaver, udskiftning af linoleumsgulve og installeret et afkalkningsanlæg.

Skoler og institutioner

Luk alle
Åben alle

Skoler og institutioner

Bramsnæsvigskolen

Bramsnæsvig Skole

På Bramsnæsvigskolen er der blevet lagt nyt tag, sat nye døre og vinduer i og installeret to nye ventilationsanlæg. Derudover er der blevet lavet diverse murerarbejde og udvendigt malerarbejde. 

Kirke Hylling skole og SFO

På kirke Hyllinge skole er der blevet lavet en nedrivning af en gammel bygning, og foretaget en renovering af en bygning fra 1940. Der er også blevet lagt nyt tag og installeret fire ventilationsanlæg. Derudover er der lavetgulv- og malerarbejde i udvalgte områder, renovering af faglokaler, nyindretning af madkundskab og nyt udeområde med atriumgård.

Kirke Såby Skole

På Kirke Såby skole og SFO er der foretaget udskiftning af tag og facadeplader.

Væksthuset, Kirke Såby Skole

Hos væksthuset på Kirke Såby skole er der lavet nyindretning til specialklasser.

Børnehuset Tusindfryd, Kirke Såby

I Børnehuset Tusindefryd er der blevet bygget en tilbygning til den eksisterende institution og lavet en ombygning af køkken. Tilbygningen indeholder grupperum med toiletforhold, personalerum.

Lejre Børnehus

Lejre Ny Børnehus

I Lejre bliver der bygget en ny institution - Lejre Børnehus

Cykelparkering, Allerslev Skole

Cykelparkering Lejre

På Allerslev skole er der er lavet ny cykelparkering til 350 cykler inklusiv belysning.

Osted Skole

Osted Skole

På Osted skole er der lagt nyt tag på blok A.

Børnehuset Fjordly, Kirke Hyllinge

Køkken Fjoldly

I Børnehuset Fjordly er der blevet lavet en ombygning af køkkenet, så der kan foregå madproduktion til institutionen.

Renovering af lokaler, Hvalsø, Trællerup og Bramsnæsvig

På en række skoler, er der blevet renoveret faglokaler. Det er blandt andet fysiklokale samt madkundskab og kantinekøkken på Hvalsø skole. Madkundskabslokale på Trællerupskolen og Fysiklokale på Bramsnæsvigskolen. 

Kultur og fritid

Luk alle
Åben alle

Badebro Herslev

Ved Herslev Strand bliver den gamle badebro udskiftet og en ny kommer op. Arbejdet udføres primo 2021. 

Musikcontainere ved Allerslev Skole

Musikbokse Allerslev

En række musikcontainere er placeret foran Lejre Hallen. Der er fire musikbokse til elektronisk og akustisk musik og en fælles pavillon.

Osted Kulturhus

I Osted Kulturhus er der sat nye vinduer og døre i samt en ny kvist.

Netværksdækning

Luk alle
Åben alle

42 destinationer - Haller, Plejecentre, mv

På en række af kommunens lokationer er der etableret eller forbedret dækningen med trådløst netværk. 

Der er også forbedret hastighed i en en række SFO’er, hvor fx, gamerrum nu fungerer bedre (højere hastighed).

Anlæg udført for vedligeholdelsesmidler 2020

Luk alle
Åben alle

Trællerupskolen

På Trællerupskolen er der opsat to Ventilationsanlæg, lavet en renovering af murkrone, og der er udskiftet vindues-facadeelementer på en 3. del af skolen. 

Musikskolen i Lejre (ved Domus Felix)

Musikskolen lejre

På Musikskolen er taget blevet skiftet, og tagrummet og dele af 1. sal. er sat i stand. 

Allerslev skole


På Allerslev skole er der udskiftet vinduer og døre. Der er lavet udvendig malerarbejde, udvendig belysning og diverse vedligeholdelsesopgaver.

Hvalsø skole

På Hvalsø skole er der opsat nyt ventilationsanlæg i et afsnit af skolen. 

Kirke Såby hallen

Såby hallen

I hallen er der lagt nyt sportsgulv sat nye indvendige døre i, og der er blevet malet. 

Termografering af eltavler og forbedringer heraf

En række eltavler i kommunen er blevet termograferet og forbedret.