Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

24. juni 2021

Tilladelse til en midlertidig beboelsesvogn

Lejre Kommune har meddelt en lovliggørende landzonetilladelse til en midlertidig beboelsesvogn på ejendommen beliggende Gevninge Overdrev 2, 4000 Roskilde, matr.nr. 19 Gevninge By, Gevninge.

24. juni 2021

Tilladelse til etablering af to vandhuller

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere to vandhuller på ejendommene beliggende Kisserup Krat 2 og 4, 4330 Hvalsø, matr.nr. 9h og 16a Kisserup By, Kisserup.

18. juni 2021

Vandløbsrestaurering af Biløbet og Skovbækken

Lejre Kommune har godkendt og givet dispensation til vandløbsrestaurering i Biløbet og Skovbækken. Desuden har Lejre Kommune truffet afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering af projektet.

18. juni 2021

Vandløbsrestaurering af Helligrenden

Lejre Kommune har godkendt og givet dispensation til vandløbsrestaurering i Helligrenden. Desuden har Lejre Kommune truffet afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering af projektet.

18. juni 2021

Vandløbsrestaurering af Kornerup Å

Lejre Kommune har godkendt og givet dispensation til vandløbsrestaurering i Kornerup Å. Desuden har Lejre Kommune truffet afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering af projektet.