Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

1. juni 2023

Borgermøde 12. juni om væksthuse ved Mannerup 

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri i Lejre Kommune inviterer alle interesserede til borgermøde om forslag til lokalplan for væksthuse ved Mannerup. På mødet fortæller vi om lokalplanforslaget og den videre proces, hvorefter alle er velkomne til at stille spørgsmål og komme med input. Vel mødt

31. maj 2023

Forslag til lokalplan for væksthuse ved Mannerup er i høring

Lejre Kommunalbestyrelse besluttede den 30. maj 2023 at sende Forslag til Lokalplan LK 97 for væksthuse ved Mannerup og 5. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 samt miljøvurdering i høring i 8 uger. Planerne er i høring fra 1. juni til 2. august 2023.

31. maj 2023

Lejre Kommune sparede 2,44 millioner kroner på energien

Tak for hjælpen til alle, der sparede med; på skolerne, i hallerne, på rådhuset – og mange flere steder. Med køligere klasseværelser og badevand i hallerne samt fokus på stand-by-energi og sparekampagner, er det lykkedes Lejre Kommune at spare 2,44 mill.kr. 

31. maj 2023

Landzonetilladelse til lovliggørelse af en ekstra bolig

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til en ekstra bolig indrettet inden for eksisterende bygningsrammer på ejendommen beliggende Karlebyvej 52, 4070 Kirke Såby, matr.nr. 3m LL. Karleby By, Lyndby.