Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

19. juli 2021

Landzonetilladelse til tilbygning til erhverv

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en tilbygning på 62 kvm til omklædningsfaciliteter på ejendommen beliggende Egstallevej 4, 4330 Hvalsø, matr.nr. 28a Kirke Såby By, Kirke Såby.

19. juli 2021

Godkendelse regulering af Elverdamså

Lejre Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven og godkendelse efter vandløbsloven til regulering af Elverdamså mellem Storskov i Hvalsø og Hvalsøvej. Lejre Kommune har desuden truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at projektet ikke forudsætter en miljøvurdering.