Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

8. April 2021

Landzonetilladelse til to haveskure

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til to haveskure på ejendommen der ligger Ejbyvej 47, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 8d Ejby By, Rye.

7. April 2021

Der skal ikke laves VVM af tillæg 17 til spildevandsplanen

Lejre Kommune har miljøscreenet Forslag til tillæg 17 til spildevandsplanen og afgjort, at der ikke skal laves VVM af tillægget, da tillægget ikke forventes at indebære væsentlige miljøpåvirkninger af permanent karaktér.

7. April 2021

Høring af forslag til tillæg 17 til spildevandsplanen.

Kommunalbestyrelsen har den 23. marts 2021 vedtaget at sende forslag til tillæg 17 til Spildevandsplan 2016 – 2023 ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører separatkloakering af ejendommene Nellikevej 21 B – 21 C i Vester Såby.

30. March 2021

Landzonetilladelse til midlertidig arbejdsareal

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at indrette et midlertidigt arbejdsareal på matr.nr. 3ao og 2i Gøderup By, Glim, i forbindelse med et kommende sporfornyelsesprojekt på banen som løber mellem Roskilde og Ringsted.

30. March 2021

Landzonetilladelse til midlertidig arbejdsareal

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til midlertidig arbejdsareal på matr.nr. 11i Glim By, Glim, i forbindelse med et kommende sporfornyelsesprojekt på banen som løber mellem Roskilde og Ringsted.