Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

4. November 2020

Tilladelse til vandindvinding i råstofgrav

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til, at der graves et bassin/hul til grundvandsspejlet i Østerryelgaard råstofgrav, og til at indvinde 3000 m3 vand om året til støvbekæmpelse.

4. November 2020

Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020

Lejre Kommunalbestyrelse godkendte den 27. oktober 2020 at sende Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 i høring. Alle input er derfor velkomne frem til nytår.