Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

28. februar 2024

Natura2000-handleplan for N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov er nu i 8-ugers offentlig høring

Med baggrund i EU´s Naturbeskyttelsesdirektiver har Miljøstyrelsen udarbejdet en Natura 2000-plan for Natura 2000-områderne i Danmark. Natura 2000-planerne indeholder mål og indsatsprogram for beskyttelse og udvikling af naturen inden for områderne. De ansvarlige myndigheder skal udarbejde en handleplan, der med afsæt i den statslige Natura 2000-plan, beskriver de indsatser der vurderes at være nødvendige for at nå målene for det enkelte Natura 2000-område. Lejre Kommune har udarbejdet udkast til Natura 2000-handleplaner for de Natura 2000-områder, der helt eller delvist ligger i Lejre Kommune.

26. februar 2024

Natura2000-handleplan for N239 Ryegaard Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fuglsø er nu i 8-ugers offentlig høring

Med baggrund i EU´s Naturbeskyttelsesdirektiver har Miljøstyrelsen udarbejdet en Natura 2000-plan for Natura 2000-områderne i Danmark. Natura 2000-planerne indeholder mål og indsatsprogram for beskyttelse og udvikling af naturen inden for områderne. De ansvarlige myndigheder skal udarbejde en handleplan, der med afsæt i den statslige Natura 2000-plan, beskriver de indsatser der vurderes at være nødvendige for at nå målene for det enkelte Natura 2000-område. Lejre Kommune har udarbejdet udkast til Natura 2000-handleplaner for de Natura 2000-områder, der helt eller delvist ligger i Lejre Kommune.

16. februar 2024

Ekstra penge til asfalt efter hård vinter

Trafikanter har mødt hullede veje i store dele af Lejre Kommune. Hullerne er resultatet af en vinter præget af både regn og hård frost. Nu vil Kommunalbestyrelsen finde ekstra penge til reparationerne.

14. februar 2024

Ny børne- og ungepolitik: Nu spørger vi dig! 

Lejre Kommune arbejder på en ny børne- og ungepolitik, der skal sætte retningen for arbejdet med at skabe gode børne- og ungeliv. Nu kan du give dine input til politikken, før den gøres færdig.

9. februar 2024

Hvem skal have Rummelighedsprisen 2024?

Med Rummelighedsprisen fejrer Lejre Kommune lokale virksomheder, der skaber rummelige arbejdspladser. Ud over den ærefulde titel belønnes vinderen med en skulptur af en lokal kunstner.

7. februar 2024

“Det giver glæde at kunne hjælpe”

Kristian Nørregaard har fået “hue” og bevis på, at han nu er faglært Social- og Sundhedshjælper. Det giver en faglig selvtillid, som Kristian tager med tilbage til Hvalsø Plejehjem, hvor han har været savnet under sin uddannelse.