Landzonetilladelse til anlæg af ridebane m.m.

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at anlægge en ridebane og ændre anvendelsen af eksisterende bygning på ejendommen, til opstaldning af op til 4 heste og privat hobbyrum, på ejendommen beliggende på Kyndeløsevej 23, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 1a, Kyndeløse By, Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 8. april 2024

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse tilladelsen ved at klikke her landzonetilladelse til ridebane og ændret anvendelse af bygning