Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

8. January 2021

Sådan bliver du vaccineret mod Covid-19

Alle borgere vil blive inviteret til vaccination via e-boks. Når du får invitationen, skal du bestille tid via NemID. Hvis ikke du har NemID, kan du bestille telefonisk.

1. January 2021

Lejre Kommune indfører udvidet whistleblowerordning – også for borgere

En samlet kommunalbestyrelse har besluttet, at Lejre Kommune her fra årsskiftet skal have en whistleblowerordning. Dermed har medarbejdere og andre en ny mulighed for at give besked, hvis de bliver opmærksomme på ulovligheder eller alvorlige fejl og forsømmelser i samarbejdet med kommunen. Som noget særligt har borgerne også mulighed for at benytte ordningen.

30. November 2020

Sig farvel til dit oliefyr

Lejre Kommune er gået i partnerskab med Energistyrelsen for at give dig den nyeste og uvildige viden om bæredygtig opvarmning af boligen.

12. November 2020

Landzonetilladelse til arbejdsarealer

Lejre Kommune har meddelt en forlængelse af en midlertidig landzonetilladelse til fire arbejdsarealer som er etableret på matr.nr. 11c, 11i, 16b og 37, Glim By, Glim, frem til den 31. august 2021.

12. November 2020

Der skal ikke laves VVM af tillæg 16 til spildevandsplanen

Lejre Kommune har miljøscreenet Forslag til tillæg 16 til Spildevandsplan 2016-2023, og har afgjort at der ikke skal laves VVM af tillægget. Tillægget vedrører spildevandskloakering af nyt boligområde på Ejbygårdsvej i Ejby, herunder omformning af planlagt kloakopland i spildevandsplanen.