Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

20. oktober 2022

Landzonetilladelse til garage

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til en garage på ejendommen beliggende Ordrup Gade 38, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 4p Ordrup By, Kirke Sonnerup.

19. oktober 2022

Høring af forslag til tillæg 21 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2022 vedtaget at sende forslag til tillæg 21 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører kloakering af nyt boligområde i Kirke Hyllinge Syd.

19. oktober 2022

Høring af forslag til tillæg 23 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2022 vedtaget at sende forslag til tillæg 23 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører kloakering af nyt erhvervsområde ved Bregnetvedvej i Osted.

13. oktober 2022

Lejres unge skal vise vejen til et ungt kulturliv

Hvad er et fedt kulturliv? Hvad inspirerer de unge og giver dem lyst til at skabe kultur sammen? Det ved de unge bedst selv, mener Lejre Kommune, der inviterer de unge til at være med til at uddele 100.000 kr. om året, øremærket til kultur for og af unge.

12. oktober 2022

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til at ændre anvendelse af en carport til uopvarmet udestue på ejendommen beliggende Bognæsvej 4, 4000 Roskilde, matr.nr. 13b Herslev By, Herslev.