Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

14. marts 2024

Offentlig høring, vandløbsrestaurering i Helligrenden

Vi har modtaget et forslag til vandløbsrestaurering i Helligrenden fra Fiskeklub København og Den sjællandske Grusbande. Projektforslaget går i korthed ud på at udlægge gydegrus, skjulesten og dødt ved og genetablere et sandfang i Helligrenden på en strækning mellem Abbetved og Overdrevsskov. Vi fremlægger forslaget i 8 ugers offentlig høring.

6. marts 2024

Kom ud, mand!

Bor du i Lejre Kommune og har du lyst til at møde andre og prøve nyt? Nu starter et nyt hold ”Kom ud, mand!”, hvor en flok mænd mødes i naturen for at blive rystet sammen, få rørt sig og få prøvet nogle vilde ting. 

5. marts 2024

Ny klimamedarbejder med fokus på landbrug

Lotte Ruegaard Petersen er netop begyndt som klimamedarbejder i Lejre Kommune. Hendes hovedopgave bliver at samarbejde med landmænd i kommunen om den grønne omstilling. 

4. marts 2024

Natura2000-handleplan for N146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø er nu i 8-ugers offentlig høring

Med baggrund i EU´s Naturbeskyttelsesdirektiver har Miljøstyrelsen udarbejdet en Natura 2000-plan for Natura 2000-områderne i Danmark. Natura 2000-planerne indeholder mål og indsatsprogram for beskyttelse og udvikling af naturen inden for områderne. De ansvarlige myndigheder skal udarbejde en handleplan, der med afsæt i den statslige Natura 2000-plan, beskriver de indsatser der vurderes at være nødvendige for at nå målene for det enkelte Natura 2000-område. Lejre Kommune har udarbejdet udkast til Natura 2000-handleplaner for de Natura 2000-områder, der helt eller delvist ligger i Lejre Kommune.