Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

20. september 2023

Trafik-kampagne: Hold fokus på vejen - ikke på mobilen

Alt for mange bilister og cyklister bruger håndholdt mobil, når de kører på vejene. Med en uopmærksomhedskampagne opfordrer Lejre Kommune til, at man dropper mobilen, så trafikken bliver mere sikker og tryg.

20. september 2023

Tilslutningstilladelse til nyt Hvalsø Vandværk

Lejre Kommune har den 20. september 2023 meddelt Hvalsø vandværk tilladelse til at tilslutte eluat fra blødgøringsanlæg, samt sanitært spildevand, fra nyt Hvalsø vandværk til spildevandsforsyningens kloak.

18. september 2023

Birgit Agermåne modtager Grøn Pris

Ved Lejre Høstfestival blev den nyindstiftede “Grøn Pris” uddelt for første gang. Birgit Agermåne får prisen for at være en lokal ildsjæl, der gør en forskel for vores grønne Lejre. For sit utrættelige arbejde for bestøverne i Lejre Kommune. For at fortælle om biernes udfordringer og betydning.

18. september 2023

Landzonetilladelse til et nyt hus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre et nyt hus på ejendommen beliggende Orehøjvej 14, 4320 Lejre, matr.nr. 14a Lejre By, Allerslev. Lejre Kommune har samtidig meddelt dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplan nr. 24 for Gl. Lejre; §§ 7.4, 7.6 & 7.7, samt tilladelse efter lokalplanens § 6,1 til at nedrive det eksisterende hus på grunden, og tilladelse efter lokalplanens § 7.8 til opsætning af to kviste i tagfladen.

15. september 2023

Tema-eftermiddag for kvinder om urin-inkontinens

500.000 danskere har problemer med at holde på urinen. Inkontinens går ikke over af sig selv, og forekomsten stiger desværre med alderen. Deltag i vores tema-eftermiddag for kvinder om emnet.