Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

16. februar 2024

Ekstra penge til asfalt efter hård vinter

Trafikanter har mødt hullede veje i store dele af Lejre Kommune. Hullerne er resultatet af en vinter præget af både regn og hård frost. Nu vil Kommunalbestyrelsen finde ekstra penge til reparationerne.

14. februar 2024

Ny børne- og ungepolitik: Nu spørger vi dig! 

Lejre Kommune arbejder på en ny børne- og ungepolitik, der skal sætte retningen for arbejdet med at skabe gode børne- og ungeliv. Nu kan du give dine input til politikken, før den gøres færdig.

9. februar 2024

Hvem skal have Rummelighedsprisen 2024?

Med Rummelighedsprisen fejrer Lejre Kommune lokale virksomheder, der skaber rummelige arbejdspladser. Ud over den ærefulde titel belønnes vinderen med en skulptur af en lokal kunstner.

8. februar 2024

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus på ejendommen beliggende på ejendommen beliggende Hjørnegårdsvej 21, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 14e, St. Karleby By, Kirke Hyllinge.

7. februar 2024

Der skal ikke laves VVM af tillæg 27 til spildevandsplanen

Lejre Kommune har miljøscreenet forslag til tillæg 27 til spildevandsplanen om separatkloakering af Hvalsø Børnehus, og har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om at tillægget ikke er omfattet af krav om VVM, da tillægget ikke vurderes at ville påvirke miljøet negativt i væsentlig grad.