Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

30. marts 2023

Har du bemærkninger til forslag til tillæg 25 til spildevandsplanen?

Kommunalbestyrelsen har den 27. marts 2023 besluttet at sende forslag til tillæg 25 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører kloakering af nyt byggeri i Sagnlandet Lejre. Eventuelle høringssvar kan sendes til ctm@lejre.dk, eller med post til Lejre Kommune, Center for Teknik og Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, frem til og med den 25. maj 2023.

30. marts 2023

Der skal ikke laves VVM af forslag til tillæg 25 til spildevandsplanen.

Lejre Kommune har den 30. marts 2023 afgjort, at forslag til tillæg 25 til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om VVM, da tillægget ikke vurderes at indebære væsentlige miljøpåvirkninger. Tillægget indebærer kloakering af nyt byggeri i Sagnlandet Lejre. Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i Miljøvurderingsloven, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 27. april 2023. Klagevejledning findes i afgørelsen.

29. marts 2023

Tillæg 21 til spildevandsplanen er nu vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 27. marts vedtaget tillæg 21 til spildevandsplanen, efter at det har været ude i 8 ugers offentlig høring. Der kom ingen bemærkninger til tillægget i høringsperioden. Tillægget vedrører kloakering af et kommende nyt boligområde i Kirke Hyllinge syd, jf. lokalplan LK 90.

28. marts 2023

Landzonetilladelse til solcelleanlæg

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til et solcelleanlæg til privat brug på ejendommen beliggende Hvalsøvej 26, 4320 Lejre, matr.nr. 3b Osager By, Osted.

28. marts 2023

Forår og påske i Lejre

Tag hele familien med ud på en aktiv tur i Fjordlandets spirende natur; find udendørs oplevelser i Nationalparken, vær sammen om hyggelige “æggede” oplevelser på Lejre museum og i Sagnlandet Lejre og meget andet.

28. marts 2023

Retlig lovliggørelse af overløb på Hvalsø Renseanlæg

Lejre Kommune har den 28. marts 2023 lovliggjort, at Fors A/S’ renseanlæg i Hvalsø udleder spildevand via overløb til Bygrøften. Overløbet vil udlede når renseanlægget modtager mere spildevand end det er dimensioneret til, samt ved driftsforstyrrelser på anlægget. Udenfor sådanne situationer vil overløbet ikke udlede spildevand til Bygrøften.

28. marts 2023

Hent gratis kompost lørdag 1. april.

Hvis haven skal stå knivskarp til sommer, så er der rig mulighed for at hente den fornødne kompost på ARGOs genbrugspladser lørdag den 1. april: På materielgårdens plads ved Torkilstrup Genbrugsplads, Landevejen 75, 4060 Kirke Såby kan du hente mellem kl. 9 -17.

28. marts 2023

Retlig lovliggørelse af overløb på Lejre Renseanlæg

Lejre Kommune har den 28. marts 2023 lovliggjort, at Fors A/S’ renseanlæg i Lejre Stationsby udleder spildevand via overløb til Langvad Å. Overløbet vil udlede når renseanlægget modtager mere spildevand end det er dimensioneret til, samt ved driftsforstyrrelser på anlægget. Udenfor sådanne situationer vil overløbet ikke udlede spildevand til Langvad Å.