Vi etablerer fællessti og ramper på Søvej i Hvalsø

Godt nyt til gående og cyklister: Inden jul vil Søvej få en fællesti på søsiden, hvor både cyklister og fodgængere kan færdes.

Skrevet den. 15. december 2023

Det betyder, at fodgængere ikke længere henvises til fortovet på den modsatte side af Søvej.

På Søtorv-siden vil der blive etableret asfaltramper, så det bliver lettere for kørestole, barnevogne m.fl. at krydse de steder, hvor der er ud- og indkørsel til p-pladserne.

Arbejdet er allerede i gang, og i de kommende dage kan gående og cyklister derfor møde lidt forhindringer og være nødt til at krydse vejbanen.

Oversigtskort over ændringerne på Søvej