Gebyr for bekæmpelse af rotter ændres

Fra 2024 er beregningsmetoden ændret i Rottebekendtgørelsen. Det skyldes ændringer i Skatteministeriets regler for opkrævning, hvor der nu beregnes på baggrund af det bebyggede areal og ikke som hidtil; værdien af ejendommen.

Dekorativt

Skrevet den. 11. december 2023

Gebyret for 2024 er 79 øre pr. bebyggede antal kvadratmeter.
I 2023 blev gebyret beregnet via ejendomsvurderingen, og var på 12,0625 promille. Det betød, at der skulle betales 120 kr. pr. million, som ejendommen var vurderet til.

Bidragsbilletten

Du skal ikke betale for at få besøg af rottebekæmperen, du har allerede betalt til ordningen via Bidragsbilletten. Gebyr for rottebekæmpelse betales fra 2024 på Bidragsbilletten, der erstatter ejendomsskattebilletten. Bidragsbilletten udsendes d. 14. december 2023 og er til betaling d. 1. februar 2024