Se hvad der sker med dit affald

Når du har afleveret dit affald i beholderen, i glaskuben eller på genbrugspladsen er dets rejse ikke slut. Herunder kan du se, hvad der sker med dit affald, når du har sluppet det af syne. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at sende os en mail.

Send os dit affaldsspørgsmål

Luk alle
Åben alle

Sådan gør vi med plast

Når plasten er indsamlet, transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup, hvor der foretages et kvalitetstjek og synlige fejl fjernes. Herefter presses plasten i store baller. Når der er samlet tilstrækkelige mængder sælges ballerne til plastfabrikker, hvor plasten bliver vasket, sorteret og granuleret (knust i små stykker). Bagefter smeltes granulatet om til nye produkter, for eksempel til urtepotter, havemøbler, brillestel og køkkenredskaber. Man kan også lave tøj ud af gammel plast – f.eks. kan man lave nylon- og polyesterprodukter, der bruges i fleecetrøjer og mikrofiber-tekstiler.

Når vi genbruger plast, mindsker vi CO2-udledningen og sparer råstoffer. Hver gang vi genbruger 1 kilo plast, sparer vi faktisk ca. 2 liter olie. Og vi bruger kun en tiendedel energi på at lave ny plast ud af genbrugt plast frem for at producere det af råolie.

Sådan gør vi med madaffaldet

Sorteret madaffald bliver til biogas, som kan bruges til at skabe ny grøn energi og som drivmiddel til busser og lastbiler. Restproduktet indeholder værdifulde ressourcer, som fosfor og kvælstof, der kan bruges som gødning på markerne. At aflevere dit madaffald til biogas giver derfor bedre mulighed for at udnytte affaldets ressourcer, end når du selv komposterer. Du er dog fortsat velkommen til at kompostere dit madaffald og bruge mulden i din have.

Fra madaffald til biogas og biomasse
Lejre Kommunes madaffald håndteres af affaldsselskabet ARGO.

Når skraldebilerne med restaffald i det ene rum og madaffald kører til ARGOs energitårn i Roskilde, læses restaffaldet af til forbrænding i Energitårnet. Madaffaldet læses af i en opbevaringssilo samme sted.

Fra Energitårnet Argo sendes madaffaldet til forsorteringsanlægget i Holsted af Gemidan A/S. Forsorteringsanlægget er et såkaldt pulperanlæg, hvor madaffaldet blandes med vand og røres sammen til en grød. Se en film om anlægget her.

Derefter køres madaffaldet med store tankvogne til et nærliggende biogasanlæg ved Rødding (Linkogas). Her behandles madaffaldet sammen med gylle. Madaffaldet bioforgasses, og biogassen bliver renset og opgraderet til en kvalitet, som kan bruges til transport og distribueres over naturgasnettet.

Efter afgasning bliver den afgassede biomasse (madaffald, gylle m.v.) leveret til landmænd i lokalområdet, hvor det bruges som gødning på markerne.

Hvorfor køres madaffaldet til Jylland?
Da der skulle vælges samarbejdspartner til behandling af madaffaldet, blev der stillet krav om en gasproduktion på mindst 55 m3 metan pr. tons madaffald. Det lever anlæggene i Holsted og Rødding op til.

Desuden er det vigtigt at pointere, at den nuværende ordning er en overgangsordning, og at ARGO sammen med Lejre Kommune og andre kommuner arbejder på at få etableret aftaler om en mere langsigtet og grønnere løsning, som skal træde i kraft i løbet af et par år. Her vil der blive fastsat en grænse for, hvor stor en energimængde der må bruges til transport af madaffald sammenholdt med gasudbyttet.

Sådan gør vi med restaffaldet

Alt restaffaldet afbrændes på Roskilde Kraftvarmeværk. Varmen fra ovnene udnyttes til produktion af el og fjernvarme.

Læs mere om Roskilde Kraftvarmeværk

Sådan gør vi med metalaffaldet

Når metal er indsamlet transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup. Når der er samlet tilstrækkelige mængder, sælges metallet til genvindingsindusttrien.

Metalaffaldet bliver smeltet som til eksempelvis nye dåser, cykelstel, sølvpapir eller hjulene til en bil. To konservesdåser af metal kan smeltes om til en helt ny ringeklokke.  Ved at genbruge tomme dåser kan man spare meget energi. Det kræver nemlig 16 gange så meget energi at lave en dåse ud af nyt aluminium, end hvis man bruger aluminium fra brugte dåser.

Sådan gør vi med papiraffaldet

Når papir og karton er indsamlet transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup, hvor der foretages et kvalitetstjek og synlige fejl fjernes Når der er samlet tilstrækkelige mængder, sælges det til genvindingsindustrien.

Sådan gør vi med glasaffaldet

Flere af de flasker som du afleverer ved kuberne kan genanvendes hele.  De hele flasker bliver skyllet og sendt til genanvendelse. Knust glas bliver solgt til en produktionsvirksomhed, som smelter glasset om til f.eks. konservesglas.

Sådan gør vi med pappet

Når du afleverer dit pap på genbrugspladsen, bliver det genanvendt.

Det bliver til nyt pap på papfabrikker, hvor det bliver opløst i vand, så de kan lave det om til genbrugspap. Pappet kan blive til f.eks. nye papkasser, køkkenrulle-rør eller æggebakker.

Det koster meget energi og råstoffer i form af træ og vand at producere nyt pap. Så når du afleverer pap til genanvendelse, er du med til at spare råstoffer og energi og dermed også udledning af CO2. Fibrene i pap kan genbruges op til 10 gange. Når fibrene er slidt op, bliver pappet brugt i produktionen af cement.

Sådan gør vi med storskraldet

Når vi læsser dit storskrald ind i bilen holder vi det adskilt i affaldstyper. Vi kører affaldet til vores materielgård i Torkilstrup, hvor vi lægger det ned i 6 forskellige containere: metal, elektronik (+underopdelinger), pap, træ, tekstil, uegnet til genanvendelse. Herfra sendes det videre til forskellige behandlere, der kan genanvende og energiudnytte det. 

Sådan gør vi med haveaffaldet

Når vi har indsamlet det haveaffald kører vi det til Solum i Roskilde, der komposterer haveaffaldet, så det kan blive til muld, der kan komme tilbage til landmænd og andre, der har brug for jordforbedring.