Se priser på at få hentet affald 2024

Både almindelige boliger, virksomheder og kommunale institutioner kan få hentet affald gennem Lejre Kommunes affaldsordning. Der er dog forskel på hvilket tilbud, der kan gøres brug af og hvad prisen er. Private boliger og kommunale institutioner kan ikke fravælge at være med i de kommunale ordninger.

Se hvad det koster at få hentet affald hos helårsboliger og sommerhuse

Se hvad det koster at få hentet affald hos virksomheder

Se hvad det koster at få hentet affald hos kommunale institutioner

Luk alle
Åben alle

Information til ejendomsmæglere

Lejre Kommune laver ikke refusionsopgørelse for renovation. Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe med oplysninger omkring betaling af renovation ved salg af ejendomme. 
Vi skal derfor henvise til at indhente oplysningerne gennem sælger af ejendommen.

Vi sender årsopgørelse og opkrævning for 1. rate renovation ud i februar måned, enten i e-Boks eller med almindelig post med betalingsfrist i marts.
2. rate renovation udsendes i august måned med betalingsfrist i september.
Hvis sælger er tilmeldt Betalingsservice, vil betalingen fremgå af PBS-oversigten for marts og september.

Oplysninger om eventuelle restancer vil også fremgå af ejendomsdatarapporten for den enkelte ejendom.

Moms på affaldsgebyr

Der er blevet afsagt en dom i landsretten, som fastslår, at der ikke må pålægges moms på affaldsgebyrer. Efter denne dom har Skattestyrelsen meddelt, at kommunerne har mulighed for at følge den hidtidige praksis, indtil en ændring af praksis offentliggøres i form af et såkaldt styresignal .

Derfor har vi i Lejre Kommune, ligesom mange andre kommuner, valgt at følge den hidtidige praksis og opkræve moms indtil videre og afvente offentliggørelsen af styresignalet, som vil angive, hvornår ændringen træder i kraft. Dette valg er truffet for at undgå situationer, hvor vi skulle genberegne affaldsgebyrerne to gange.