Søg om byggetilladelse

Ønsker du at bygge nyt, bygge til eksisterende bolig, ændre på bygningens anvendelse eller på anden måde foretage ændringer af eksisterende byggeri, skal du som udgangspunkt ansøge kommunen om tilladelse. I visse tilfælde kan du dog nøjes med at anmelde byggeriet til kommunen.

Ændrede telefontider til byggesagsvagten

På grund af stort pres på byggesagsområdet er der indtil videre indført reducerede telefonåbningstider på byggesagsområdet. Hensigten med de reducerede telefontider er at frigive  tid til behandling af ventende byggesager.

Korte sagsbehandlingstider er den vigtigste serviceparameter, når det handler om byggesager, og vi håber derfor på forståelse for, at der i en periode lægges vægt på at prioritere behandling af byggesager.

Lejre Kommune får nye telefontider fra den 1. januar 2024. De nye tider er følgende: 

Mandag: 09:00 - 11:00

Tirsdag: 09:00 - 11:00

Onsdag: 09:00 - 11:00

Torsdag: 09:00 - 11:00 og 14.00 – 16:00

Fredag: Lukket

Du kan ringe til byggeriafdelingen, og tale med en byggesagsbehandler eller landszonesagsbehandler på telefon: 4646 4900.

Andre telefonnumre i Center for Teknik og Miljø:

4646 4435: Affald, genbrug og skadedyr

4646 4630: Vej

4646 4640: Natur og Miljø

4646 4950: Plan, Erhverv og Klima

4646 4646: Øvrige henvendelser

Vil du søge om byggetilladelse?

Når du skal søge om byggetilladelse, nedrivningstilladelse og lignende, skal du søge via det digitale selvbetjeningssystem "Byg og Miljø". På den måde er du sikker på, at kommunen modtager alle relevante oplysninger.

Klik her for at gå til Byg og Miljø

Luk alle
Åben alle

Hvilke oplysninger skal kommunen bruge?

Kommunen skal blandt andet have oplysning om, hvilken postadresse byggeriet har og hvad byggeriet skal bruges til. For at kunne behandle sagen skal vi også have oplysninger og tegninger, der beskriver, hvor bygningen bliver placeret på grunden, omfang af byggeriet og hvilke materialer og farver, der anvendes til væg og tag. Herudover skal du redegøre for andre bygninger på grunden.

Hvis byggeriet ikke overholder bygningsreglement, lokalplan, servitutter eller lignende, skal ansøgningen indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer eller tilladelser.

Få hjælp til digital bygge- og miljøansøgning

www.bygogmiljoe.dk kan du finde oplysninger om, hvad en byggeansøgning skal indeholde. Der er bl.a. hjælp til indplacering i brandklasse, eksempler på diverse tegninger og anden god information, så man kan undgå de typiske fejl ved en ansøgning om et byggeri.

Klik her for at komme til Byg og Miljø's side med hjælp til din byggeansøgning.

Find eksisterende sag

Skal du opføre sekundære bebyggelse på max 50 m2?

Gebyrfri byggesagsbehandling

Lejre Kommune har gebyrfri byggesagsbehandling. Det betyder, at du ikke skal betale gebyr, når du skal have en byggetilladelse.

Byggesagsgebyr fra 2024

I forbindelse med budgetforhandlingerne blev det besluttet at indføre byggesagsgebyr i Lejre Kommune med virkning fra 1. januar 2024.  

Det betyder at alle nye byggeanmodninger, som modtages efter 31.12.2023, vil blive pålagt et byggesagsgebyr. 

Gebyret beregnes ud fra tidsforbruget i forbindelse med hver enkelt byggesag. Timeprisen er 736 kr.

Lejre Kommune anslår, at det vil tage gennemsnitligt ca. 5 timer at behandle en ansøgning om byggetilladelse til et nyt enfamiliehus eller sommerhus, svarende til et gebyr på 3.680 kr.

Ovenstående estimerede tidsforbrug er baseret på en byggesag, der er fuldt oplyst og hvor byggeret og lokalplan er overholdt.

Du kan læse mere om opkrævning af byggesagsgebyr i instruksen nedenfor.

Byggesagsgebyr - Instruks

Du kan finde hjælp til oprettelse af en byggeansøgning samt eksempler på tegningsmateriale via overskriften "Få hjælp til digital bygge- og miljøansøgning" højere oppe på denne side.

Du kan finde inspiration til, hvordan du kan forberede dig til en forhåndsdialog via linket nedenfor. En god forhåndsdialog kan bidrage til en hurtigere og mere smidig byggesagsbehandling.

En guide til den gode forhåndsdialog

Hvor længe gælder en byggetilladelse?

Når du har fået byggetilladelse fra kommunen, gælder den i et år. Det betyder, at du inden et år fra udstedelsesdatoen skal være påbegyndt dit byggeri. Er du ikke i gang inden for et år, bortfalder tilladelsen, og du skal søge på ny.

Når byggeriet er færdigt

Når byggeriet står færdigt, skal du færdigmelde det til kommunen. Inden da skal der foretages en energimærkning, som det fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Klik her for at læse mere på Energistyrelsens hjemmeside

Erklæring om teknisk dokumentation (Bilag 5 og 8 erklæring)

Har du rettelser til BBR, der ikke kræver byggetilladelse?

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

Du er også velkommen til at kontakte Byggesagsvagten på telefon 4646 4900.