Reduktion af elafgift

Lejre Kommune underskriver / udfylder ikke dokumentation for, at din ejendom er registreret i BBR som el-opvarmet

Du bedes kontakte dit el-selskab, da det er deres ansvar at fremskaffe de nødvendige oplysninger. Ansøgning om reduktion af elafgift er alene en sag mellem dig som kunde og dit elselskab.

Kommunerne er ikke forpligtet til at underskrive el-skemaer, eller på anden måde dokumentere oplysningerne overfor el-selskaberne.

Siden 2019 har BBR-data været offentligt tilgængelige, og el-selskaberne har haft mulighed for at oprette adgang til de offentlige og gratis BBR-oplysninger.

For at hjælpe denne proces videre, har KOMBIT (kommunernes it-fællesskab), udviklet et simpelt og midlertidigt opslagsværk, der viser BBR-data direkte fra BBR-registret. Opslagsværket er frit tilgængeligt og kan anvendes gratis af alle indtil udgangen af 2023 - https://ejd.gis4mobile.com. Læse eventuel mere i vejledning i linket bag den grønne knap nedenfor.

Det er dit ansvar som ejer af en ejendom, at oplysningerne i BBR er korrekte, og du skal sikre dig, at din BBR-registrering er opdateret. Det kan du gøre her: https://bbr.dk/ret  

For god ordens skyld skal det nævnes, at det ikke er muligt at registrere oplysninger i BBR med tilbagevirkende kraft hverken for borgere eller kommune.

Vejledning - Opvarmningsmiddel og varmeinstallation