Hæk og hegn

Din hæk kan være høj eller lav, smal eller bred, stedsegrøn eller løvfældende - det er helt op til dig.

Samtidig er det vigtigt, at din hæk eller dit hegn, træer, buske og anden beplantning på din grund ikke er til fare eller gene for dem, der passerer forbi: Fodgængere, cyklister og trafikanter på vejene. Det betyder f.eks., at man skal kunne komme uhindret forbi eller under, og at der er frit udsyn til færdselstavler, vejskilte og vejbelysning.

Som grundejer har du et ansvar for at sikre det, og her på siden kan du læse mere om reglerne i Lejre Kommune. 

Læs mere om hæk og hegn

Luk alle
Åben alle

Hegnsyn

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om, hvilket hegn I skal have i skellet mellem jeres ejendomme, har du mulighed for at indkalde til et hegnsyn.

Hvis du har spørgsmål til reglerne for hegn, anbefaler vi, at du kontakter byggesagsvagten på telefon 4646 4900 eller via e-mail til byggeri@lejre.dk. Her kan du også få hjælp til, hvordan man afholder et hegnsyn.


Hvad kan hegnsynet behandle?


• Spørgsmål om højden af hegn i eller ved skel.
• Spørgsmål om typen af hegn i eller ved skel, hvis hegnet skal sættes eller udskiftes.
• Spørgsmål om vedligeholdelsen af hegn i skel.
• Spørgsmål om grene fra træer, der går ind i et hegn og derved beskadiger det.
• Spørgsmål om grene fra træer, der er til gene for færdslen på din ejendom.
• Spørgsmål om grene fra træer, der er til fare for dig, når du færdes på din ejendom (pga. råd i træet eller grene).


Hvad kan hegnsynet ikke behandle?


• Spørgsmål om højden af træer placeret i eller ved skellet, med mindre der tale om en hæk af f.eks. gran eller bøg, der tidligere har været klippet og vedligeholdt som en hæk.
• Placering af matrikelskel eller overskridelser af matrikelskel.
• Hærværk og ulovlig selvtægt, f.eks. hvis din nabo har fjernet eller klippet din hæk uden din tilladelse.