Lejre Kommuneplan 2021

Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2022 godkendt Lejre Kommuneplan 2021. Planen er trådt i kraft den 30. juni 2022.

Med Lejre Kommuneplan 2021 sætter Kommunalbestyrelsen retningen for den fysiske udvikling af Lejre Kommune de næste 12 år. Kommuneplanen skal skabe fysiske rammer, der dels kan værne om de særlige kvaliteter, kommunen rummer, og dels kan understøtte målet om at udvikle Lejre Kommune efter visionerne i Vores Sted og Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020.

Lejre Kommuneplan 2021

Digital kommuneplan

Lejre Kommuneplan 2021 udarbejdet som en digital plan og høringen af planen er foregået via den digitale kommuneplanportal (følg linket ovenfor).

Dialogmøder

Forslag til Lejre Kommuneplan 2021 var i høring fra 30. august til 25. oktober 2021. Lejre Kommunalbestyrelse holdt to dialogmøder i høringsperioden, hvor planforslagets indhold blev præsenteret og hvor der var mulighed for at drøfte indholdet i mindre grupper.

  • 21. sep. kl. 19-21 på Osted Fri- og Efterskole, Assendløsevejen 1, 4320 Lejre.
  • 12. okt. kl. 19-21 i Ejby og Omegns Forsamlingshus, Ejbyvej 60, 4070 Kirke Hyllinge.

Vores Sted-vognen på tur

I løbet af høringsperioden har Vores Sted-vognen besøgt tre byer, hvor lokale kunne komme forbi til en snak om planforslaget.

  • 14. sep. kl. 16-18 ved Herslev Bryghus
  • 30. sep. kl. 15-18 ved Trekanten i Gershøj
  • 14. okt. kl. 15-18 på P-pladsen ved Kirke Såby Kirke
Luk alle
Åben alle

Miljøvurdering

Vi har foretaget en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2021. Miljørapporten behandler alle væsentlige ændringer set i forhold til Lejre Kommuneplan 2017. Du finder miljørapporten via linket til kommuneplanen ovenfor.

Retsvirkninger

Forslag til Kommuneplan 2021 offentliggøres i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr. 1157 af 01.07.2020.
Administrative afgørelser skal stemme overens med planforslagets retningslinjer og rammer. Det betyder også, at Kommunalbestyrelsen vil modsætte sig ønsker om opførelse af bebyggelse eller ændret arealanvendelse, der strider mod planforslagets rammedel, jf. Planlovens § 12.