Brændeovne

Se reglerne for at anvende brændeovne eller andre fastbrændselsovne her.  

Luk alle
Åben alle

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel

Forskriften har til formål at forbygge røggener, og afhjælpe røggener fra brændeovne, pillefyr mv.

Forkert optænding og fyrring i brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel er ofte årsag til røggener for omkringboende. Der er risiko for øget udledning af sundhedsskadelige partikler og stoffer til
omgivelserne, ved forkert optænding og fyrring.

Forskriften indeholder regler for korrekt brug af ovne til fast brændsel, samt krav og vejledning til placering af nye skorstene i forhold til luftindtag på naboejendomme og skorstenshøjden.

Derudover kommer forskriften med nyttige tips til optænding og brug af brændselsovne.

Læs kommunens Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel her

Hold dig orienteret på Brændefyringssportalen

Hvis du oplever røggener

Hvis du oplever røggener har vi mulighed for at regulere og stille krav overfor forurening fra brændefyring. 

Hvis vi vurderer, at der er tale om væsentlig forurening og gener fra en brændeovn/anlæg, kan vi stille yderligere krav.  

Det kan dreje sig om at gøre en skorsten højere, at begrænse fyringsperioden, at forbyde  fyring under specielle vejrforhold, eller at stille krav til selve brændslet.