Dyrehold

Der er forskellige regler om dyrehold afhængig af hvor du bor. Læs derfor om reglerne for mindre dyrehold her inden du anskaffer dig dyr. 

Luk alle
Åben alle

Dyrehold i byzone og sommerhusområder

I Lejre Kommune er det tilladt at holde op til 30 høns eller tilsvarende andre fuglehold i byzoner, sommerhusområder og områder som ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv.

Desuden er der tilladt at have op til 4 hunde med hvalpe til 18 uger.

Som udgangspunkt er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Det er muligt at søge om dispensation til et hobbydyrehold, specielt for ejendomme bestående af eksisterende stalde. Ansøgninger om dispensation skal behandles af Udvalg for Teknik og Miljø.

Se kommunens Regulativ for hønsehold og andre fuglehold.

Dyrehold i landzone

Det er tilladt at have et hobbydyrehold i landzone, uden at anmelde det.

Hvis du bor i en område i landzone, der er lokalplanlagt gælder særlige regler.

Et hobbydyrehold er et dyrehold, der maksimalt består af enten:

 • 2 køer med tilhørende kalve,
 • 4 stykker andet kvæg,
 • 4 heste med tilhørende føl,
 • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin,
 • 10 får med lam eller
 • 10 geder med kid

Derudover må man have et hundehold på max. 4 hunde med hvalpe til 18 uger og 30 høns.

Du kan læse mere om reglerne for hobbydyrehold i pjecen "Gode råd og regler for hobbydyrehold" her.

Hvis dit dyrehold overskrider ovenstående antal dyr, er du omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen, og dyreholdet betegnes erhvervsmæssigt.

Du kan se mere om erhvervsmæssigt dyrehold på denne side på kommunens hjemmeside

Dyrehold i landzone, der er lokalplanlagt

Det er som udgangspunkt ikke tilladt, at have svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i områder i landzone, der er lokalplanlagt.

Det er tilladt at have et dyrehold svarende til det tilladte i byzone; op til 30 høns eller tilsvarende andre fuglehold og maksimalt 4 hunde med hvalpe til 18 uger.

Det er muligt at søge om dispensation til et hobbydyrehold, specielt for ejendomme bestående af eksisterende stalde. Ansøgninger om dispensation skal behandles af Udvalg for Teknik og Miljø.

Gode råd hvis du tænker, at holde fugle på din ejendom

 • Det er altid en god idé at orientere dine naboer om dine planer om at holde fjerkræ/fugle.
 • For at imødekomme klager bør du drøfte placeringen af hønsegård, voliere mv. med de berørte naboer.
 • Du bør tænke på forebyggelse af forurening og uhygiejniske forhold.
 • Fjerkræ og fugle kan give anledning til støj- og lugtgener. Derfor bør det altid ske under ordnede forhold.
 • Du kan rotte- og rævesikre din hønsegård/voliere ved for eksempel at bukke "kyllingenettet" vinkelret ud langs jorden i 50 centimeters bredde, og grave det ned uden jordoverfladen.

Fødevarestyrelsens regler om hold af hobbyfjerkræ

Når du holder, opdrætter eller samler fjerkræ eller andre fugle i fangeskab, gælder Fødevarestyrelsens regler. Du skal blandt andet være opmærksom på

 • At overholde regler som beskytter mod smitte med fugleinfluenza
 • Forbud mod at fodre høns med køkkenaffald.

Du kan få mere information hold af hobbyfjerkræ på Fødevarestyrelsen hjemmeside

Fugleinfluenza

Symptomerne på fugleinfluenza kan være høj dødelighed, fald i æglægning, fald i foder- eller vandindtagelse, luftvejssymptomer, øjenbetændelse med tåreflåd, betændelse i hovedets hulrum, diarré, mulig væskeansamlinger samt blåfarvning af huden, især i hovedet. Hos høns kan kammen og hagelapperne farves blå.

Få mere information om fugleinfluenza hos Fødevarestyrelsen