Støv, støj og vibration

Der er regler for støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder.

Vi har vedtaget et regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder.

Regulativet omhandler miljøgener fra f.eks. nybyggeri, nedrivning, renovering af bygninger, sandblæsning, vejarbejde, sporarbejde, ballastrensning, harpning af jord, gravearbejde og komprimering af materialer i Lejre Kommune.

I regulativet finder du retningslinjer, for hvilke tidspunkter der må udføres støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejde.  

Se kommunens regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener her