Regulativ for tomgang med motorkøretøjer

Vi har et regulativ for tomgang med motorkøretøjer. Formålet med regulativet er at undgå unødig lugt-, støj og partikelforurening.

Luk alle
Åben alle

Hvorfor skal du stoppe motoren?

Det er sund fornuft og god økonomi at stoppe motoren med det samme, når du holder stille. Energiforbruget ved ét minuts tomgang svarer til ca. 300 meters almindelig  kørsel. 

Tomgangskørsel er spild af brændstof og det forurener! Mens motoren kører i tomgang udsættes beboere og forbipasserende for både luft-, lugt- og støjgener.

Gør det til en god vane at stoppe motoren

De færreste ærinder kan klares på et minut. Når du tager passagerer op eller sætte dem af, og læsser varer af eller på, så skal du altid stoppe motoren imens. 

Gør det til en god vane at stoppe motoren med samme, når dit ærinde tager mere end et øjeblik, så er du fri for at holde øje med tiden, samtidigt med at du sparer miljøet for unødvendig CO2-udledning.

Læs regulativets tekst her

Regulativet gælder for motorkøretøjer i hele Lejre Kommune. Motoren i holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end nødvendigt og højest i ét minut. Ved afisning og afdugning af ruder tillades dog to minutters tomgang. 

Længerevarende tomgangskørsel er kun tilladt:

• så længe det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø
 
• så længe det er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning, komprimering af affald, kranarbejde, slamsugning, tilvejebringelse af trykluft eller tilsvarende arbejdsopgaver. Det anses i denne sammenhæng ikke for arbejdsmæssigt begrundet at holde aircondition- og varmeanlæg i gang
 
• når det kræves for en landbrugsmaskines funktion
 
• for udrykningskøretøjer under udrykning, og hvor hensynet til passagerernes helbred nødvendiggør opvarmning
 
• ved den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor. 

Overtrædelse af regulativets bestemmelser straffes med bøde, jævnfør § 22, stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Sagerne behandles som politisager. 

Dette regulativ er vedtaget af Lejre Kommunalbestyrelse og trådte i kraft 1. juni 2008.