Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens § 18

Her kan du søge puljen, til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service. Tilskud gives primært sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter samt til personer der bor i Lejre Kommune. 
Har du brug for hjælp kan du trykke her for vejledning, trykke her for retningslinjer og trykke her for regler for udbetaling af støtte. 

Nu kan du søge om § 18 midler til frivilligt socialt arbejde for aktiviteter i 2024. Ansøgningsfristen er 30. september 2023.

Tilladelse til databehandling
Ansøger
Upload vedtægter
Projektansvarlig kontaktperson
Budget for aktiviteten
Hver aktivitet angives pr. linje
Aktivitet
Fx sundhedsfremmende, forebyggende, netværksskabende
Dokumenter
Bekræftelse på ansøgning