Klimaugepuljen 2024

Vil du være arrangør under Klimaugen? Klimaugepuljen 2024 skal synliggøre og styrke klimaarbejdet lokalt i Lejre Kommune blandt borgere, virksomheder, landsbylaug, grundejerforeninger m.m. i og omkring vores 49 landsbyer og småbyer.

Klimaugepuljen 2024

Klimaomstilling er noget, vi skaber sammen. Lokale initiativer og handlemuligheder skal frem i lyset, ideer modnes, viden og inspiration deles, og nye samarbejder og netværker skal styrkes for at komme i mål med den grønne omstilling.

Om Klimaugepuljen

Der uddeles 100.000 kr. fra Klimaugepuljen til klimaarrangementer under årets klimauge fra d. 6. - 15. september. Denne pulje kan søges af borgere, landsbylaug, grundejerforeninger, virksomheder, m.m., og der kan søges op til 7.500 kr. i støtte pr. arrangement. 

Ansøgninger behandles i to ansøgningsrunder med ansøgningsfrist den 26. maj og 30. juni. I tilfælde af mange ansøgninger kan alle puljemidler blive uddelt i første runde. Det kan derfor være en fordel at søge tidligt. 

Læs ansøgningskriterierne til årets Klimaugepulje her

Ansøgningsskema

For at søge støtte fra Klimaugepuljen skal nedenstående ansøgningsskema udfyldes og indsendes. Vi glæder os til at modtage din ansøgning!


Jeg bekræfter herved, at jeg er: · Indforstået med, at de personoplysninger, som jeg angiver i dette skema, bliver indsamlet og behandlet af Lejre Kommune, med det formål at behandle min ansøgning om støtte. · Indforstået med at min ansøgning, og oplysningerne i den, vil være offentligt tilgængelige i forbindelse med den politiske sag, hvor min ansøgning behandles. · Indforstået med, at oplysningerne behandles som beskrevet på https://www.lejre.dk/om-kommunen/sadan-behandler-vi-dine-data/. Herunder at de kan videregives til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, som vi skal kontakte for at behandle din ansøgning. · Gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk · Indforstået med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke til behandling af og videregivelse af mine oplysninger, men at dette betyder, at jeg ikke kan modtage tilskud fra Klimauge-puljen 2024.