FAQ

Her kan du får svar på de ofte stillede spørgsmål

Opskrivning/udmeldelse af børn i dagtilbud

Luk alle
Åben alle

Hvordan kan jeg opskrive mit barn?

Spørgsmål
Hvor opskriver jeg mit barn til dagpleje/vuggestue og børnehave?

Svar
Det gør du på den digitale pladsanvisning, som du finder under selvbetjening - Digital pladsanvisning.
Du skal logge på med dit MitID.

Notat i forbindelse med opskrivning

Spørgsmål
Kan jeg skrive en bemærkning når jeg opskriver mit barn?

Svar
Ja. Når du opskriver dit barn via den digitale pladsanvisning er der et notat felt, du kan udfylde.

Hvornår kan jeg forvente at få besked om plads?

Spørgsmål
Hvornår ved jeg om mit barn får en plads?

Svar
På oversigten kan du se i hvilken måned Pladsanvisningen fordeler pladserne i løbet af året.
Pladserne bliver fordelt ca. 3 måneder før behovsdato
Oversigten finder du på siden Skriv dit barn op

Hvilke nummer er mit barn på ventelisten?

Spørgsmål
Hvor ser jeg mit barns placering på ventelisten?

Svar
Du kan på den digitale pladsanvisning se dit barns placering på ventelisten. Du skal være opmærksom på, at ventelisten er et øjebliks billede og at søskende har fortrinsret i forhold til plads i samme institution.
Ventelisten kan ikke vise dig, om der er søskende på ventelisten.

Hvis der ikke er plads i den institution, jeg har ønsket?

Spørgsmål
Hvis der ikke er plads i den institution, jeg har ønsket som 1. prioritet, får jeg så automatisk en anden plads i kommunen?

Svar
Ja. Dit barn bliver tildelt en anden plads efter behovsdatoen.
Dit barn vil fortsat stå på ventelisten til den institution, du har ønsket med 1. prioritet indtil der kan tilbydes plads.

Hvis jeg ændre behovsdato?

Spørgsmål
Kommer mit barn bagerst på ventelisten hvis jeg ændrer behovsdato?

Svar
Nej. Pladserne bliver fordelt efter opskrivningsdato og fra hvilken måned pladsen er ledig.

Hvordan udmelder jeg mit barn?

Spørgsmål
Hvordan udmelder jeg mit barn i et dagtilbud?

Svar
Du kan kun udmelde dit barn på den digitale pladsanvisning.
Der er mindst en måneds udmeldelse til den sidste i måneden.
Pladsanvisningen kan ikke udmelde børnene over telefonen.

Jeg flytter til kommunen 

Luk alle
Åben alle

Hvordan skriver jeg mit barn på venteliste?

Spørgsmål
Hvad gør jeg som tilflytter, hvis jeg ønsker en institutionsplads til mit barn og ikke er bosat i kommunen endnu?

Svar
Du skal skrive dit barn op via digital Pladsanvisning, til den dato du ønsker en plads.
 
Vi anbefaler at du opskriver dit barn, så snart du ved, hvornår du har behov for pasning.
Vi har pasningsgaranti på 3 måneder. Det betyder, at vi har op til 3 måneder, før I er garanteret en plads i Lejre kommune.

Læs mere om vores regler for optagelse i dagtilbud under siden "Skriv dit barn op". 

Hvordan står mit barn på ventelisten når jeg flytter til kommunen?

Spørgsmål
Kommer mit barn bagerst på venteliste som tilflytter?

Svar
Nej. Alle børn på venteliste bliver skrevet op med opskrivningsdatoen som anciennitetsdato. Det betyder, at det er opskrivningsdatoen, der er afgørende for barnets placering på ventelisten.
Dog skal det bemærkes, at man først er garanteret en plads i kommunen 3 måneder fra opskrivningsdatoen.

Kan mit barn blive i sin nuværende institution?

Spørgsmål
Jeg ønsker, at mit barn skal fortsætte i det dagtilbud, vi har nu.
Kan jeg det og hvad vil det koste?

Svar
Dit barn kan godt fortsætte i det nuværende dagtilbud (kommunal dagpleje/vuggestue/børnehave).
Du skal dog være opmærksom på at forældrebetalingen ved brug af dagtilbud i anden kommune end bopælskommunen kan være væsentlig højere, end hvis der benyttes et dagtilbud indenfor kommunens grænser.

Hvis du ønsker at gøre brug af et dagtilbud udenfor Lejre Kommune kan pladsanvisningen lave en beregning over forældrebetalingen. Henvendelse om præcis beregning af institutionsplads i anden kommune kan ske til pladsanvisningen.

Økonomisk fripladstilskud

Luk alle
Åben alle

Nedsættelse af forældrebetaling

Spørgsmål
Kan jeg få nedsat forældrebetalingen på mit barns institutionsplads?

Svar
Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, hvis din og din ægtefælle/sambos samlede husstandsindtægt er under en hvis grænse, læs mere om økonomisk friplads på siden tilskud og takster.
Der ydes ikke fripladstilskud til privat pasning og privatskole SFO.

Min indkomst ændre sig - skal jeg søge økonomisk friplads igen?

Spørgsmål
Jeg får økonomisk fripladstilskud, men min indkomst ændrer sig.
Skal jeg søge igen?

Svar
Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt med et beløb svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen skal du søge igen, så dit økonomiske fripladstilskud kan blive omberegnet.
I 2017 svarer det ca. 1.571 kr. om måneden eller ca. 18.445 om året. På den måde vil du fremover få det korrekte fripladstilskud med det samme. Du skal søge på den digitale pladsanvisning.
Hvis du ikke foretager dig noget, vil de beløb, du får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

Mit barn flytter til ny institution - skal jeg søge økonomisk friplads igen?

Spørgsmål
Jeg får økonomisk fripladstilskud og mit barn overgår fra dagpleje til børnehave.
Skal jeg søge på ny?

Svar
Nej. Dit fripladstilskud følger automatisk barnet, så længe barnet er indmeldt.
Det gælder indmeldelse i kommunal dagpleje, vuggestue, kommunal børnehave, privat/pulje institutioner samt kommunal SFO. 

Mit yngste barn starter i institution - skal jeg søge økonomisk friplads igen?

Spørgsmål
Jeg får økonomisk fripladstilskud til mit ældste barn og nu skal mit yngste barn også starte i dagtilbud.
Skal jeg så søge om nyt fripladstilskud til mit yngste barn?

Svar
Nej. Dit fripladstilskud vil automatisk blive registreret på dit yngste barn og du behøver derfor ikke at ansøge om et nyt fripladstilskud.

Jeg har ikke fået opkrævning for juli måned

Spørgsmål
Hvorfor har jeg ikke fået en opkrævning for juli måned?

Svar
Juli måned er opkrævningsfri i Lejre Kommune og der kommer derfor ingen opkrævning i juli måned.

Jeg har ikke fået en opkrævning for daginstitution

Spørgsmål
Mit barn er startet i et dagtilbud, men jeg har ikke fået en opkrævning endnu.

Svar
Forældrebetalingen bliver ajourført i opkrævningssystemet en gang om måneden.
Er dit barn registreret indmeldt efter denne dato vil din opkrævning først blive udsendt den efterfølgende måned, hvor der vil blive opkrævet forældrebetaling fra indmeldelsesdatoen.

Spørgsmål om SFO

Luk alle
Åben alle

Hvor indmelder jeg mit barn i SFO?

Spørgsmål
Hvor indskriver jeg mit barn i SFO?

Svar
Du skal på den digitale pladsanvisning opskrive dit barn til SFO.
Vi tilbyder SFO fra 0. til og med 8. klasse.
I Lejre Kommune tilbyder vi ikke Klubordninger.

Mit barn går i SFO2 - er det muligt at komme om morgenen?

Spørgsmål
Mit barn går i 4. klasse SFO, men har brug for at komme om morgenen, kan det lade sig gøre?

Svar
Hvis dit barn benytter 4. klasse SFO og ønsker morgenordning skal dit barn opskrives til SFO1. SFO1 er et SFO tilbud gældende både før og efter skoletid.

Taksten bliver som svarende til en SFO plads for 0. til 3. klasse. Dette tilbud er gældende for alle på 4. til og med 8. klassetrin

For at opskrive dit barn til SFO1 skal du gå på den digitale pladsanvisning.
Du skal logge på med dit MitId.

Hvordan udmelder jeg mit barn af SFO?

Spørgsmål 
Hvordan udmelder jeg mit barn af SFO?

Svar Du skal udmelde dit barn via den digitale pladsanvisning.
Der er mindst en måneds udmeldelse til den sidste i måneden.
Pladsanvisningen kan ikke udmelde børnene over telefonen