Lukkedage i daginstitutioner

Lukkedage i kommunale dagtilbud 2024

Der er lukkedage:
Mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen - 25., 26. og 27. marts 2024
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag - 10. maj 2024
Grundlovsdag - onsdag 5. juni 2024
23. og 24. december samt dagene mellem jul og nytår 27., 30 og 31. december 2024

Der etableres nødpasning i fornødent omfang i daginstitutionerne, dog aldrig den 5. juni og 24. december.

Luk alle
Åben alle

Nødpasning i daginstitutioner ved lukkedage

Der organiseres nødpasning på daginstitutionernes lukkedage i Lejre Kommune sådan, at enkelte institutioner holder åbent og tilbyder nødpasning til børn fra et større geografisk område.
Der etableres nødpasning i op til tre institutioner, geografisk fordelt i kommunen. Dog skal der være mindst 5 børn tilmeldt til nødpasning i det pågældende område, før der etableres nødpasning i området.
Hvis der er 4 børn eller færre tilmeldt, vil de blive henvist til nødpasning i en institution et andet sted i kommunen. Der vil altid være mindst én institution i kommunen, der holdes åben for nødpasning, dog ikke Grundlovsdag og 24. december.

Forældrene skal senest 3 måneder før de udmeldte lukkedage tilmelde deres barn nødpasning, hvis de har behov for det.
På baggrund af forældrenes tilmeldinger, besluttes det efterfølgende, hvilke/-n institution, der holder åbent.
Forældrene får besked om, hvor der holdes åbent for nødpasning senest 1 måned før lukkedagene.
De enkelte institutioner vil tage imod tilmeldinger fra forældrene.