Lukkedage i daginstitutioner

Lukkedage i kommunale dagtilbud 2022

Der er lukkedage:
Mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen - 11., 12. og 13. april 2022
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag - 27. maj 2022
22. og 23. december samt dagene mellem jul og nytår 27., 28., 29., 30. december 2022.

Der etableres nødpasning i fornødent omfang i daginstitutionerne, dog aldrig den 24. december.

Lukkedage i kommunale dagtilbud 2023

Der er lukkedage:
Mandag den 2. januar 2023
Mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen - 3., 4. og 5. april 2023
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag - 19. maj 2023
Grundlovsdag – mandag 5. juni 2023
22. december samt dagene mellem jul og nytår 27., 28. og 29. december 2023.

Der etableres nødpasning i fornødent omfang i daginstitutionerne, dog aldrig den 5. juni og 24. december.

Luk alle
Åben alle

Der organiseres nødpasning på daginstitutionernes lukkedage i Lejre Kommune sådan, at enkelte institutioner holder åbent og tilbyder nødpasning til børn fra et større geografisk område.
Der etableres nødpasning i op til tre institutioner, geografisk fordelt i kommunen. Dog skal der være mindst 5 børn tilmeldt til nødpasning i det pågældende område, før der etableres nødpasning i området.
Hvis der er 4 børn eller færre tilmeldt, vil de blive henvist til nødpasning i en institution et andet sted i kommunen. Der vil altid være mindst én institution i kommunen, der holdes åben for nødpasning, dog ikke Grundlovsdag og 24. december.

Forældrene skal senest 3 måneder før de udmeldte lukkedage tilmelde deres barn nødpasning, hvis de har behov for det.
På baggrund af forældrenes tilmeldinger, besluttes det efterfølgende, hvilke/-n institution, der holder åbent.
Forældrene får besked om, hvor der holdes åbent for nødpasning senest 1 måned før lukkedagene.
De enkelte institutioner vil tage imod tilmeldinger fra forældrene.