Skolebestyrelser

Alle skoler skal have en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget.

Skolebestyrelsesvalg 2022 - læs her!

Skolebestyrelsen

Luk alle
Åben alle

Hvad laver en skolebestyrelse?

Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt. Skolebestyrelsen har en række pålagte opgaver ifølge folkeskoleloven og skal gennem principper sætte retning for skolen virksomhed.

Her kan nævnes principper om:

  • Skolens værdier
  • Elevernes trivsel, fx ordensregler, antimobbestrategi og undervisningsmiljø
  • Samarbejdet mellem hjem og skole, fx forældremøder og skole/hjem-samtaler.

Skolebestyrelsen skal også godkende skolens budget, der skal understøtte bestyrelsens principper og ønsker. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed.

Hvordan er skolebestyrelsen sat sammen?

Skolebestyrelsen består af elever, forældre og personale fra skolen, herunder skolens ledelse. Skolebestyrelsen kan desuden suppleres med repræsentanter fra lokale foreninger, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller det lokale erhvervsliv.

Hvem kan vælges til skolebestyrelsen?

Alle forældre, der har indskrevet barn på skolen, kan stille op som kandidat til skolebestyrelsesvalget, også selvom barnet ikke er startet i skolen endnu. Man bliver valgt for en periode på 4 år.

Har du lyst til at blive medlem af skolebestyrelsen, kan du altid kontakte lederen på dit barns skole.

Hvem sidder i skolebestyrelse i Lejre?

På skolernes hjemmeside kan du finde informationer om, hvem der sidder i skolebestyrelsen på de enkelte skoler. Se kontaktinformation til skolen her.

Skoleudviklingssamtale

Luk alle
Åben alle

Skoleudviklingssamtale i stedet for kvalitetsrapport

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. Der skabes en ny ramme med skoleudviklingssamtaler mellem skolen og kommunen, der skal gennemføres minimum én gang årligt. 

Hvad er formålet med samtalen?

Skoleudviklingssamtaler skal styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

Hvor finder man data?

Samtalen skal tage udgangspunkt i data, der stilles til rådighed af Undervisningsministeriet i ledelsesinformationssystem for folkeskolen (LIS). Her er der en række obligatoriske tal, som skal fremgå af rapporten. Alt data er offentligt tilgængeligt på nær data vedr. de Folkeskolens nationale overgangstest. 

Se uddannelsesstatistik for grundskoler her.

Du kan læse den seneste kvalitetsrapport for Lejre Kommunes folkeskoler i boksen nedenfor.