Skolestart 2024

Skoleindskrivningen til skolestart august 2024 i Lejre Kommune er afsluttet. Har du brug for at indskrive dit barn, skal du tage kontakt til din distriktsskole, som kan hjælpe dig.

Skolestart

Alle børn, som er født i 2018 eller tidligere, skal begynde i skole i august 2024. Alle forældre modtager information omkring skoleindskrivning fra distriktsskolen i deres e-Boks.

 

Luk alle
Åben alle

Hvornår skal mit barn starte i skole?

Undervisningspligten starter 1. august i det kalenderår, barnet fylder 6 år, og ophører ved afslutningen af 9. klasse. Du har som forælder pligt til at sørge for, at dit barn modtager undervisning.

I Danmark er der frit skolevalg. Du kan selv vælge, om du vil indskrive dit barn i en folkeskole eller i en fri grundskole (privatskole). Hvis der er ledige pladser på den ønskede skole, vil barnet blive optaget på skolen.

Undervisningen i folkeskolen går fra børnehaveklasse til 9. klasse. Alle skoler har desuden skolefritidsordning (SFO).

Du vil modtage et brev, når dit barn skal starte i skole. Indskrivningen til børnehaveklassen finder sted digitalt via kommunens hjemmeside.

Digital skoleindskrivning

Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 2. oktober til og med den 4. december 2023. Du skal bruge din MitID til opskrivningen. 

Hvis du ønsker at opskrive dit barn til skole efter tilmeldingsfristen, skal du kontakte kontoret på den skole, som du ønsker, at dit barn skal gå på.

Bemærk! Plejebørn kan ikke indskrives digitalt af plejeforældre. Barnets distriktsskole vil være behjælpelig med at indskrive.

Frit skolevalg

Forældre har frit skolevalg til at vælge den skole de ønsker, hvis skolen har plads til eleven efter de regler, som skolen/kommunen har for optag af elever udenfor skoledistriktet.

Hvis I vil søge en anden skole end distriktsskolen er det vigtigt, at I også gør det via linket. Det kan være en anden skole i Lejre Kommune, en anden folkeskole i en anden kommune eller en privatskole. 

Det er den skole, som I har søgt, som skal give svar på, om det er muligt at blive optaget.

Vælger I en anden skole end distriktsskolen, står I selv for transporten til og fra skolen.

Kan mit barn få plads?

Jeres barn er altid sikret en plads på distriktsskolen. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. oktober 2023, at der fremover skal gælde samme regler for optagelse i børnehaveklasse som for 1.-9. klasse for elever udenfor skoledistriktet. Det vil sige, at reglerne for optagelse vil være følgende:

Elever bosiddende i andre skoledistrikter i Lejre Kommune eller elever bosiddende i andre kommuner har ret til at blive optaget på en skole i Lejre Kommune under forudsætning af, at elevtallet på klassetrinet ikke overstiger 24 elever pr. klasse efter indskrivningen af eleven.

Hvis der samtidigt foreligger ønske om optagelse fra flere børn, end der er plads til på det pågældende klassetrin, så optages børnene i rækkefølge efter følgende kriterier:

1. Børn bosiddende i Lejre Kommune går forud for børn bosiddende i andre kommuner.

2. Søskende til elever, der allerede er optaget på den pågældende skole, går forud for andre.

3. Børn optages i rækkefølge, således at det barn, der bor nærmest skolen, optages først.

Folketinget har den 30. november 2023 vedtaget ny lov vedr. sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1.-2. klassetrin. Fra skoleåret 2024-2025 må der derfor maksimalt være 26 elever i klassen ved skoleårets begyndelse i børnehaveklassen. Fra 2025-2026 vil det nye klasseloft også gælde for 1. klassetrin og fra 2026-2027 for 2. klassetrin. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har derfor besluttet, at elevtallet i børnehaveklassen fra skoleåret 2024-2025 ikke må overstige 22 elever pr. klasse efter indskrivningen af en elev udenfor skoledistriktet. 

Hvis I søger en anden skole fx i en anden kommune eller en privatskole, er det denne anden skole, der skal give besked om, hvorvidt jeres barn får en plads.

Kan mit barn vente med at starte i skole?

Et barns skolestart kan udsættes et år, hvis der er pædagogiske og udviklingsmæssige grunde for det. I skal kontakte skolelederen på jeres distriktsskole, hvis I ønsker udsættelse. I kan finde alle kontaktinformationer til skolerne her.

Skolelederen skal godkende udsættelsen efter dialog med jer som forældre og med børnehaven og evt. også PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning). Det er også skolelederen på jeres distriktsskole, som skal godkende udsættelsen, hvis I søger en anden skole end distriktsskolen.

Skolefritidsordning SFO

I kan tilmelde jeres barn til skolefritidsordning (SFO1) samtidig med, at I skriver jeres barn op til skole. Alle børn starter i SFO1 den 1. august.

Man kan altid melde sig til SFO via den digitale pladsanvisning.

Informationsmøder på kommunens folkeskoler

Folkeskolerne holder informationsmøde for kommende 0. klasses forældre i oktober måned. Alle er velkomne. 

Allerslev Skole, 5. oktober 2023 kl. 17 på Skoletorvet

Bramsnæsvigskolen, 10. oktober 2023 kl. 17:15 i Cafeen

Hvalsø Skole, 4. oktober 2023 kl. 17 i Klynge Vest

Kirke Hyllinge Skole, 11. oktober 2023 kl. 17:15 i Teatersalen

Kirke Saaby Skole, 4. oktober 2023 kl. 17 i Spiren

Osted Skole, 11. oktober 2023 kl. 17 i Blok C

Trællerupskolen, 2. oktober 2023 kl. 17 i Storrummet