Skolestart 2024

Skoleindskrivningen til skolestart august 2024 i Lejre Kommune begynder den 2. oktober 2023 - følg linket i den grønne bjælke herunder. Du vil modtage brev i e-Boks fra din distriktsskole med yderligere information. Du kan nederst på siden se datoer for informationsmøder på skolen i oktober.

Skolestart

Link til digital skoleindskrivning

Alle børn, som er født i 2018 eller tidligere, skal begynde i skole i august 2024. Alle forældre modtager information omkring skoleindskrivning fra distriktsskolen i deres e-Boks.

 

Luk alle
Åben alle

Hvornår skal mit barn starte i skole?

Undervisningspligten starter 1. august i det kalenderår, barnet fylder 6 år, og ophører ved afslutningen af 9. klasse. Du har som forælder pligt til at sørge for, at dit barn modtager undervisning.

I Danmark er der frit skolevalg. Du kan selv vælge, om du vil indskrive dit barn i en folkeskole eller i en fri grundskole (privatskole). Hvis der er ledige pladser på den ønskede skole, vil barnet blive optaget på skolen.

Undervisningen i folkeskolen går fra børnehaveklasse til 9. klasse. Alle skoler har desuden skolefritidsordning (SFO).

Du vil modtage et brev, når dit barn skal starte i skole. Indskrivningen til børnehaveklassen finder sted digitalt via kommunens hjemmeside.

Digital skoleindskrivning

Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 2. oktober til og med den 4. december 2023. Du skal bruge din MitID til opskrivningen. 

Hvis du ønsker at opskrive dit barn til skole efter tilmeldingsfristen, skal du kontakte kontoret på den skole, som du ønsker, at dit barn skal gå på.

Bemærk! Plejebørn kan ikke indskrives digitalt af plejeforældre. Barnets distriktsskole vil være behjælpelig med at indskrive.

Frit skolevalg

Hvis I vil søge en anden skole end distriktsskolen er det vigtigt, at I også gør det via linket. Det kan være en anden skole i Lejre Kommune, en anden folkeskole i en anden kommune eller en privatskole. 

Vælger I en anden skole end distriktsskolen, står I selv for transporten til og fra skolen.

Kan mit barn få plads?

Jeres barn er altid sikret en plads på distriktsskolen eller på en anden folkeskole i Lejre Kommune, da det er politisk besluttet, at der er frit skolevalg ved indskrivning til 0. klasse. Dette kan blive ændret til skoleindskrivning 2024, så der vil være visse kriterier for optagelse udenfor ens distriktsskole. Hjemmesiden bliver opdateret i slutningen af oktober med mere information, når sagen har været behandlet politisk.

Hvis I søger en anden skole fx i en anden kommune eller en privatskole, er det denne anden skole, der skal give besked om, hvorvidt jeres barn får en plads.

Kan mit barn vente med at starte i skole?

Et barns skolestart kan udsættes et år, hvis der er pædagogiske og udviklingsmæssige grunde for det. I skal kontakte skolelederen på jeres distriktsskole, hvis I ønsker udsættelse. I kan finde alle kontaktinformationer til skolerne her.

Skolelederen skal godkende udsættelsen efter dialog med jer som forældre og med børnehaven og evt. også PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning). Det er også skolelederen på jeres distriktsskole, som skal godkende udsættelsen, hvis I søger en anden skole end distriktsskolen.

Skolefritidsordning SFO

I kan tilmelde jeres barn til skolefritidsordning (SFO1) samtidig med, at I skriver jeres barn op til skole. Alle børn starter i SFO1 den 1. august.

Man kan altid melde sig til SFO via den digitale pladsanvisning.

Informationsmøder på kommunens folkeskoler

Folkeskolerne holder informationsmøde for kommende 0. klasses forældre i oktober måned. Alle er velkomne. 

Allerslev Skole, 5. oktober 2023 kl. 17 på Skoletorvet

Bramsnæsvigskolen, 10. oktober 2023 kl. 17:15 i Cafeen

Hvalsø Skole, 4. oktober 2023 kl. 17 i Klynge Vest

Kirke Hyllinge Skole, 11. oktober 2023 kl. 17:15 i Teatersalen

Kirke Saaby Skole, 4. oktober 2023 kl. 17 i Spiren

Osted Skole, 11. oktober 2023 kl. 17 i Blok C

Trællerupskolen, 2. oktober 2023 kl. 17 i Storrummet