Få aktindsigt og indsigt i sager

Du har en række muligheder og rettigheder i forhold til at se sager i kommunens arkiver:

Aktindsigt efter offentlighedsloven giver alle borgere ret til at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Lejre Kommune.

Aktindsigt efter forvaltningsloven drejer sig om, at du er part i en sag, hvor Lejre Kommune har truffet eller vil træffe en afgørelse. Reglerne om aktindsigt giver ikke alene adgang til oplysninger om dig som part i en sag, men også oplysninger om andre parter. 

Indsigtsretten drejer sig om indsigt i personoplysninger om dig selv i it-systemer og manuelle registre. Denne ret kan omhandle en bred indsigt, være målrettet tidsmæssigt eller til konkrete områder eller sager. 

Aktindsigt

Luk alle
Åben alle

Sådan anmoder du om aktindsigt i kommunes sager

Hvis du anmoder om aktindsigt efter offentlighedsloven, skal du rette henvendelse til det forvaltningsområde, hvor du mener, at sagen hører til.

Find kontaktinformation

Du kan få aktindsigt via brev, e-mail, telefon eller ved personlig henvendelse. Der er altså ingen formelle krav.

Hvis du har spørgsmål

Du er altid velkommen til at skrive til post@lejre.dk, hvis du har spørgsmål.

Sådan anmoder du om aktindsigt i din egen sag

Hvis du anmoder om aktindsigt i din egen sag, altså som part efter forvaltningsloven, skal du kontakte det forvaltningsområde, hvor du mener, at sagen hører til.

Find kontaktinformation

Du kan få aktindsigt via brev, e-mail, telefon eller ved personlig henvendelse. Der er altså ingen formelle krav.

Hvis du har spørgsmål

Du er altid velkommen til at skrive til post@lejre.dk, hvis du har spørgsmål.

Hvornår får du svar?

Du får svar senest 7 arbejdsdage efter, vi har modtaget din anmodning.

Hvis vi ikke kan nå det inden for denne frist, giver vi dig besked; herunder hvad årsagen er, og hvornår du kan forvente at få svar. 

Du har krav på en begrundelse og en klagevejledning, hvis vi ikke fuldt ud imødekommer din anmodning om aktindsigt.

Klage

Hvis du ikke har modtaget endeligt svar senest xx arbejdsdage, efter at vi har modtaget din anmodning om aktindsigt, kan du klage over sagsbehandlingstiden.

Du kan også klage, hvis du ikke er enig i den afgørelse, vi har truffet om, hvilke dokumenter eller oplysninger du kan få aktindsigt i. 

Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingstiden eller afgørelsen om aktindsigt, skal du igen kontakte det forvaltningsområde, der har behandlet sagen. Vi vil herefter behandle sagen igen og videresende den til klageinstansen inden syv arbejdsdage, hvis den oprindelige afgørelse fastholdes, eller hvis sagen endnu ikke er færdigbehandlet.

Hvis du har fået en klagevejledning i en afgørelse, skal du dog følge denne vejledning.

Hvis du har spørgsmål

Du er altid velkommen til at skrive til post@lejre.dk, hvis du har spørgsmål. 

Indsigt

Luk alle
Åben alle

Anmod om indsigt

Du kan søge om indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig i Lejre Kommunes. Reglerne om indsigtsret findes i Databeskyttelsesforordningen med supplerende bestemmelser i Databeskyttelsesloven.

Anmod om indsigt​

Jo mere præcist, du beskriver, hvad du ønsker indsigt i, jo hurtigere kan vi betjene dig. Det kan fx være, hvis du kun ønsker indsigt inden for særlige områder eller for nærmere afgrænsede tidsperioder.

Kontakt

Du kan kontakte os skriftligt eller personligt. 

Skriv til Sekretariatet på post@lejre.dk eller ring på 4646 2222.  

Du får en kvittering fra os, når vi har modtaget din anmodning. Vi sender derefter anmodningen videre til de afdelinger i kommunen, der ligger inde med oplysningerne. 

Hvornår får du svar?

Din anmodning vil blive besvaret senest 30 dage fra vi modtog din anmodning. Du modtager svaret i din e-boks, og svaret vil bestå af en eller flere pdf-filer.

Hvis der er tale om omfattende og komplekst materiale, kan vi forlænge sagsbehandling 60 dage yderligere.

Du vil under alle omstændigheder få et svar indenfor 30 dage, og hvis vi forlænger svarfristen fortæller vi vi hvorfor, og hvornår du kan forvente et endeligt svar.

Er du fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, vil du modtage svar med posten.