Nedsat arbejdsevne: Se dine muligheder

Læs om dine muligheder for at få støtte og hjælp til at komme tilbage i arbejde, eller for at du kan blive i arbejde.

Læs om fleksjob, revilidering og personlig støtte

Fleksjob

Luk alle
Åben alle

Hvad er fleksjob?

Hvis du kun kan arbejde delvist, er fleksjob måske en mulighed. Et fleksjob er en ansættelse, der tager hensyn til, at du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller handicap. For at få fleksjob skal din arbejdsevne være varigt nedsat, og mulighederne for at bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår skal være undersøgt.

ARBEJDET TILPASSES TIL DIG

Arbejdet tilrettelægges ud fra dit behov - både med hensyn til arbejdstid og opgaver. Du kan være ansat i et fleksjob helt ned til få timer om ugen.

HVOR KAN DU ARBEJDE I FLEKSJOB?

Som fleksjobber kan du både være ansat i det private og i det offentlige

Sådan får du et fleksjob

Du skal henvende dig i Jobcenteret, hvor din jobkonsulent vil undersøge, om du opfylder betingelserne. Jobkonsulenten vil sammen med dig udarbejde en forberedende rehabiliteringsplan, som blandt beskriver din arbejdsevne.

Kontakt Jobcenteret, og hør mere om dine muligheder for at få et fleksjob.

Betingelser for at fleksjob

Du kan få bevilget fleksjob, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

  • Kommunen vurderer, at din arbejdsevne er varigt nedsat.
  • Alle muligheder for omplacering og genoptræning er undersøgt.
  • Du er under 65 år.

Læs om fleksjob Fleksjob (borger.dk)

Læs om fleksjob på borger.dk. Her kan du fx beregn, hvor meget, du kan få i måneden i et fleksjob. 

Har du nedsat arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager (revilidering)

Luk alle
Åben alle

Hvad er revaliering

Revalidering er en hjælp du kan få, hvis din arbejdsevne er nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Betingelser for at få støtte

For at kunne få støtte, skal du opfylde disse betingelser:

  • Du har en begrænsning i din arbejdsevne.
  • Der skal være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre dig til hel eller delvis selvforsørgelse.
  • Erhvervsrettede aktiviteter, f.eks. aktivering efter Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik eller anden lovgivning har ikke været nok til at bringe dig ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs om revalidering Revalidering på borger.dk

Læs om de forskellige muligheder for at få støtte via revalidering. 

Søg om personlige hjælpemidler ved nedsat arbejdsevne (handicapkompenserende ordninger)

Luk alle
Åben alle

Hvad er det?

De handicapkompenserende ordninger er lavet, så du kan blive i arbejde, selvom du har en funktionsnedsættelse. 

Hjælpemidler og arbejdspladsindretning

Du kan få økonomisk støtte for hjælpemidler, værktøjer og arbejdsindretning, der kan lette dit arbejde. 

Personlig assistance til dig på din arbejdsplads

Hvis du har brug for personlig hjælp på arbejdspladsen på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du få hjælp.

Du skal selv kunne udføre dine vigtigste funktioner i arbejdet, og selv være på arbejde samtidig med du får assistance.

En personlig assistent yder støtte ifm. de arbejdsfunktioner, som personen med handicappet/funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage specifikke løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer o.l.