Anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Kyndeløse Strand Vandværk

Sundhedsfaglig vurdering af vandværkets drikkevand

Der er i vandanalyse fra den 15. november 2022 påvist et indhold af de fire PFAS-stoffer på 4,1 ng/L i drikkevandet fra Kyndeløse Strand Vandværk, hvilket er en overskridelse af drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav på 2 ng/L.

På det foreliggende grundlag vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at vandværkets drikkevandskvaliteten ikke er acceptabel. Det vurderes dog, at et kortvarig forhøjet indtag af PFAS via drikkevand ikke er forbundet med akut sundhedsfare, dvs. at der kan indtages drikkevand med det fundne indhold af PFAS-stoffer i en kortere, afgrænset periode.

Som udgangspunkt vil Styrelsen for Patientsikkerhed anbefale, at drikkevandet fra Kyndeløse Strand Vandværk bringes til at overholde drikkevandskvalitets-kravet for summen af de fire PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) hurtigst muligt.

Såfremt drikkevandet fra Kyndeløse Strand Vandværk ikke kan overholde kvalitetskravet for de fire PFAS-stoffer, indenfor en kort tidshorisont på nogle måneder, vil Styrelsen for Patientsikkerhed anbefale, at forbrugerne ikke benytter vandet fra vandværket til drikkevand, madlavning og tandbørstning.