Beskyttede sten- og jorddiger

Sten- og jorddiger er generelt beskyttede af Museumsloven. Der er derfor visse forhold, som du skal være opmærksom på, hvis der ligger et dige på din ejendom. Du må ikke foretage ændring i tilstanden af sten- og jorddiger uden en dispensation fra os. Læs mere på siden her.

En stor del (ca. 70 %) af de diger, der eksisterede i slutningen af 1800-tallet, er fjernet inden for de sidste hundrede år. Denne udvikling forventer vi fortsætter, som følge af sammenlægninger af landbrug.

Diger er vigtige elementer i kulturlandskabet, da de dels viser, hvordan landskabet blev brugt og fordelt, dels fungerer de i dag som levesteder for dyr og planter og dels bidrager til et varieret landskab.

Selv væsentlige jordbrugs- eller økonomiske interesser er i sig selv ikke grund nok til at ændre digerne, men  mindre gennembrud kan tillades i særlige tilfælde for at lette driften af digerne. Er der tale om at ændre digerne væsentligt, skal der ligge samfundsmæssige interesser til grund for at dispensere.

Klik her for at læse Kulturarvsstyrelsens vejledning om beskyttede diger

 

Luk alle
Åben alle

Ligger der et beskyttet dige på min ejendom?

Hvis du vil se, hvad der gælder for din ejendom, kan du bruge Arealinformation på Danmarks Miljøportal. Der kan du søge på adresse og sætte "hak" ved emnet "Bygge - og beskyttelseslinjer" ude til venstre.

Klik her for at gå til Arealinformation