Flytning til Danmark

Når du flytter til Danmark, skal du møde personligt hos International House og anmelde din indrejse

Anmeldelse af flytning til Danmark

Luk alle
Åben alle

Indrejse

Indrejse

Internationale tilflyttere fra EU-land, EØS-land eller Schweiz - til Lejre kommune og en række andre kommuner, skal som hovedregel ansøge om et EU-opholdsdokument og CPR-nummer online.

Du kan udfylde den digitale ansøgning, når og hvor det passer dig Online, når blot du har modtaget et EU-opholdsdokument og boligdokumentation.

International House Copenhagen giver dig besked, når vi har behandlet ansøgningen - derefter skal du møde fysisk op i International House Copenhagen, hvor der vil være ID-tjek inden du modtager dit CPR-nummer.

Du skal du medbringe dit EU-opholdsdokument, når du møder op i International House.

Generelt og betingelser: 

Senest fem dage efter at du opfylder disse betingelser, har du pligt til at anmelde flytningen.
Alle i husstanden skal møde personligt op.

Desuden er der nogle særlige betingelser, der afhænger af, hvilket land du er statsborger i.

Hvis jeg flytter til Danmark

Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder og har et sted at bo eller et fast opholdssted. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.
Kommunen kan kræve, at du møder personligt op hos kommunen og anmelder din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse og anden relevant dokumentation. Det kan fx være lejekontrakt, andelsbevis, skøde eller logiværts erklæring.
Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.
Flytter du til Danmark fra et land inden for Norden, eller er du statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, har du ret til at opholde dig her i landet i op til seks måneder uden at blive bopælsregisteret i CPR. Du har pligt til at tilmelde dig, hvis du finder ud af, at opholdet kommer til at vare mere end seks måneder.
Alle andre har pligt til at lade sig bopælsregistrere ved ophold på over tre måneder.
  • Husk at sætte navn på din nye brevkasse. Mindst efternavnene på de postmodtagere, der anvender brevkassen, men også gerne fornavnene, for det mindsker risikoen for fejl

Hvis jeg flytter til Danmark fra et EU-land

Flytter du til Danmark fra et EU-land eller et EØS-land, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen. Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder. Du har pligt til at lade dig registrere, hvis dit ophold varer mere end seks måneder.

Ophold ud over tre eller seks måneder

Hvis du er ikke-nordisk EU-borger og vil opholde dig i Danmark i mere end tre måneder (eller seks måneder som jobsøgende), skal du have et registreringsbevis.

Hvis jeg flytter fra et Nordisk land til et andet

Flytter du fra ét nordisk land til et andet, skal du altid melde det til bopælskommunen/skatteverket i det land, du flytter til.
Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas), dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland samt dokumentation for din bopæl – fx din lejekontrakt.
Nordiske lande:
  • Danmark
  • Finland
  • Færøerne
  • Island
  • Norge
  • Sverige
Hvis du flytter fra Danmark til et andet nordisk land, skal du anmelde det til din danske fraflytningskommune inden udrejsen.

Hvis jeg flytter til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU og EØS

Flytter du til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen, hvis opholdet varer mere end tre måneder. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

Kommunen kan kræve, at du møder personligt op hos kommunen og anmelder din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse, når du møder op på kommunen. Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.