Fritagelse for digital post

Du kan søge om at blive fritaget for digital post. Borgerservice på Rådhuset i Hvalsø kan hjælpe dig med at søge om fritagelse. Du skal udfylde en blanket, som du kan hente her og udfylde, inden du kommer.

Fritagelse for digital post

Hvem kan fritages for digital post?

Luk alle
Åben alle

Krav til fritagelse

Hvis du skal fritages for digital post, skal du opfylde mindst én af følgende betingelser:

  • Du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør at du ikke kan modtage Digital Post. Fx demens eller en hjerneskade.
  • Du har ikke adgang til computer eller internet.
  • Du bor eller opholder dig ikke længere fast i Danmark.
  • Du har ikke mulighed for at få MitID af andre grunde.

Fritagelsen er permanent.

Hvis du ikke selv kan møde personligt op?

Hvis du ikke selv kan møde op i Borgerservice, kan du give en pårørende fuldmagt til at søge om fritagelse for Digital Post på dine vegne. Den pårørende skal medbringe en underskrevet fuldmagtsblanket og gyldig billedlegitimation.

Blanket til udskrivelse

Fritagelse for digital selvbetjening

Som udgangspunkt skal du benytte digital selvbetjening, når du søger boligydelse, folkepension eller familieydelser.

Har du svært ved det digitale, kan du møde op i Borgerservice i Hvalsø og få hjælp til at blive fritaget for at bruge digitale selvbetjeningsløsninger.

Du skal huske at bestille tid ved personlig fremmøde.