Betaling til kommunen

Team Opkrævning varetager al opkrævning af krav fra Lejre Kommune

Få styr på det du skylder

Luk alle
Åben alle

Mit Betalingsoverblik

Mit Betalingsoverblik, kan du se dine ventende eller manglende betalinger til Lejre Kommune.

Betaling

Betal din faktura eller gæld ved at klikke på ”Gå Til Betaling”. Her kan du vælge mellem Dankort eller via Mobile Pay.
Vil du betale via netbank, så klik på ”Indbetalingskort og tilmeld Betalingsservice”. Vær opmærksom på, at der kan gå op til en måned, før din aftale er tilmeldt Betalingsservice. Modtager du faktura i mellemtiden, skal disse betales.

Betalingsaftale, hvis ikke du kan betale din faktura

Du kan foreslå en betalingsaftale ved at klikke på ”Afdragsordning”.
Vær opmærksom på, at typen af det du skal betale, har indflydelse på, hvordan det skal afvikles.

Har du forslået en aftale og Lejre Kommune accepterer, vil du modtage en bekræftelse og en faktura sendes ca. 10 hverdage før betalingsfrist.

Rødt udråbstegn

Er kravet markeret med et rødt udråbstegn, betyder det, at kravet er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Her skal du kontakte Gældsstyrelsen på gaeldst.dk eller tlf. 70 15 73 04.

Hvis du skal betale til kommunen

Team Opkrævning udsender fakturaer samt betalingslinje på følgende krav:

- Daginstitution
- Rottebekæmpelse
- Renovation
- Indefrysningslån
- Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
- For meget udbetalte sygedagpenge
- Boligindskudslån
- Bibliotekskrav
- Øvrige kommunale regninger

Mangler du en faktura eller betalingslinje

Du kan kontakte Team Opkrævning på Tlf. 4646 4600 eller mail: Opkraevning@lejre.dk.

Vær opmærksom på, at mangler din faktura betalingsoplysninger skyldes det ofte at det er en kopi. Andre i din husstand har fået den originale faktura med betalingsoplysningerne.

Betalingsordning

Der kan kun indgås afdragsordning for visse krav, der ikke er blevet rykket for.

Der indgås kun en afdragsordning for det enkelte krav.

Rykkerprocedure

Der bliver udsendt en rykker for det enkelte krav, betales rykkeren ikke eller kun delvist, vil kravet blive overført til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Gebyrer

For alle krav, hvor kravet i henhold til en særlovgivning er tillagt en udlægsret/udpantningsret, er der et rykkergebyr på 250 kr. (det gælder f.eks. daginstitution og SFO, musik- og billedskole, renovation, etc.)

For alle civilretlige krav er der et rykkergebyr på 100 kr. (det gælder f.eks. faktura for et ødelagt vejskilt, kommunal oprydning efter biluheld, etc.)

Morarenter

Morarenten opkræves jf. bestemmelserne i renteloven.

Der vil ske beregning af morarenter på de krav, som kommunen har til gode og hvor der ikke sker en rettidig betaling. Generelt gælder det for krav, hvor kravet i henhold til en særlovgivning er tillagt en udlægsret/ udpantningsret, at der beregnes morarenter på 1% pr. måned fra forfaldsdagen.

Kontanthjælp med tilbagebetalingspligt er undtaget af rentetilskrivning.

Særlige renteregler gælder for boligindskudslån, miljøsagsgebyrer og indefrysningslån.

For de civilretlige krav er der en rentesats på 1% pr. måned fra forfaldsdagen

Modregning og indtrædelse

Kommunen har mulighed for at modregne, hvis du har penge til gode hos det offentlige. Det kan være overskydende skat, arbejdsmarkedsbidrag, børnefamilieydelse eller moms. Gældsstyrelsen kan på kommunens vegne modregne op til 100% af børnefamilieydelsen, hvis du har gæld vedrørende betaling for dagpleje, daginstitution og skolefritidsordning.

Kommunen har desuden en indtrædelsesret i overskydende skat for en række sociale krav. Indtrædelsesretten omfatter bl.a. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, daginstitution, husleje, beboerindskudslån, kautionslån m.m.

Lovhjemlen til indtrædelse ligger i de enkelte særlove for kravene.

Team Opkrævning vil foretage modregning/indtrædelse selvom du har en betalingsordning, da sådanne beløb betragtes som ekstraordinære afdrag, og vil være med til hurtigere at nedbringe din gæld.

Skat og ejendomsskat

Al henvendelse omkring ejendomsskat, restskat, B-skat og arbejdsmarkedsbidrag skal ske til SKAT, tlf. 7222 1818.

Yderligere oplysninger

Du kan kontakte Team Opkrævning på Tlf. 4646 4600, mail: Opkraevning@lejre.dk