Betaling til kommunen

Team Opkrævning varetager al opkrævning af krav fra Lejre Kommune

Få styr på det du skylder

Luk alle
Åben alle

Team Opkrævning udsender regninger og girokort på følgende krav:

- Daginstitution
- Ejendomsskat
- Renovation
- Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
- For meget udbetalt boligstøtte
- For meget udbetalte sygedagpenge
- For meget udbetalte pensionstillæg
- Boligindskudslån
- Øvrige kommunale regninger

Du kan kontakte Team Opkrævning på Tlf. 4646 4646 eller mail: Opkraevning@lejre.dk.

Vedrører din henvendelse huslejeopkrævning eller depositum for indskud i en af kommunens boliger skal du kontakte Borgerservice på Tlf. 4646 4646 eller mail: Borgerservice@lejre.dk.

Der kan kun indgås afdragsordning for krav, der ikke er blevet rykket for. Der indgås kun en afdragsordning for det enkelte krav.

Der vil blive udsendt 1 rykker for det enkelte krav. Betales rykkeren ikke eller kun delvist, vil kravet blive overført til inddrivelse hos gældsstyrelsen.

For alle krav, hvor kravet i henhold til en særlovgivning er tillagt en udlægsret/udpantningsret, er der et rykkergebyr på 250 kr. (det gælder f.eks. daginstitution, ejendomsskat, forbrugsafgifter, boligstøtte etc.)

For alle civilretlige krav er der et rykkergebyr på 100 kr. (det gælder f.eks. regning for et ødelagt vejskilt, kommunal oprydning efter biluheld, leje af musikinstrumenter etc.)

Der vil ske beregning af morarenter på de krav, som kommunen har til gode og hvor der ikke sker en rettidig betaling. Generelt gælder det for krav, hvor kravet i henhold til en særlovgivning er tillagt en udlægsret/ udpantningsret, at der beregnes morarenter på 1% pr. måned fra forfaldsdagen at regne ved overskridelse af betalingsfristen.

Dog er undtaget kontanthjælp med tilbagebetalingspligt og børne- og ægtefællebidrag. Derudover gælder der særlige renteregler for boligindskudslån, miljøsagsgebyrer, ejendomsskatter og forbrugsafgifter.

For de civilretlige krav gælder der en rentesats på 1% fra forfaldsdagen at regne ved overskridelse af betalingsfristen. Morarenten er opkrævet i beslutning sammenholdt med bestemmelserne i renteloven.

Kommunen har mulighed for at modregne, hvis du har penge til gode hos det offentlige. Det kan være overskydende skat, arbejdsmarkedsbidrag, børnefamilieydelse eller moms. Gældsstyrelsen kan på kommunens vegne modregne op til 100% af børnefamilieydelsen, hvis du har restance vedr. betaling for dagpleje, daginstitution og skolefritidsordning.

Kommunen har desuden en indtrædelsesret i overskydende skat for en række sociale krav. Indtrædelsesretten omfatter bl.a. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, daginstitution, boligsikring, boligydelse, beboerindskudslån, kautionslån m.m. Lovhjemlen til indtrædelse ligger i de enkelte særlove for kravene.

Team Opkrævning vil foretage modregning/indtrædelse selvom du har en betalingsordning, da sådanne beløb betragtes som ekstraordinære afdrag, og vil være med til hurtigere at nedbringe din restance.

Al henvendelse omkring restskat, B-skat og arbejdsmarkedsbidrag skal ske til SKAT, tlf. 7222 1818.

Du kan kontakte Team Opkrævning på Tlf. 4646 4646, mail: Opkraevning@lejre.dk