Enkeltydelser

Kommunen kan i særlige tilfælde yde økonomisk hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling, flytning, samværsudgifter og lignende

Betingelser for økonomisk hjælp til enkeltudgifter efter Aktivlovens §81
- Der skal være sket ændringer i dine forhold der ikke kunne forudses
- Det skal være en rimelig begrundet enkeltudgift
- Afholdelse af udgiften vanskeliggør, at du og din familie fremover kan klare jer selv
- Der skal være tale om en engangsudgift

Betingelser for økonomisk hjælp til Sygebehandling efter Aktivlovens §82
Har du ikke selv økonomisk mulighed for at betale, kan der efter ansøgning ydes hjælp til sygebehandling, tandbehandling og medicin. Behandlingen skal være nødvendig for dit helbred. Du kan som udgangspunkt kun få hjælp til at blive behandlet i det offentlige behandlingssystem. Som hovedregel kan der ikke ydes hjælp til udgifter du har påtaget dig inden ansøgningen er indgivet til kommunen.

Nødvendig dokumentation ved ansøgning om enkeltydelse
- Dine lønsedler for de sidste 3 måneder. Hvis du er gift skal din ægtefælles lønsedler også vedlægges
- Alle udgifter som er påført ansøgningen skal dokumenteres i form af kvitteringer, bankudskrifter eller oversigt fra betalingsservice
- Dokumentation for lånemulighed i banken
- Engagementsoversigt fra banken samt kontoudskrifter tre måneder tilbage
- Dokumentation for udgiften du ansøger om

Vejledning
Du kan sende en mail til enkeltydelser@lejre.dk eller ringe til Borgerservice, hvis du ønsker vejledning i forhold til din konkrete situation.

Ansøg om enkeltydelse