Pension og tilskud

Læs mere om de forskellige tilskud du som pensionist kan søge

Luk alle
Åben alle

Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Hvis du er bevilget førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003, kan du også søge om helbredstillæg.

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandbehandling, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven (sygesikringstilskud). Hvis du opfylder betingelserne for helbredstillæg og har modtaget et helbredskort, har du mulighed for at søge om udvidet helbredstillæg til briller, fodbehandling og tandproteser.

Søg om helbredstillæg her

Søg om udvidet helbredstillæg her

Hvis du vil vide mere kan du kontakte Borgerservice på tlf. 46 46 46 00 eller e-mail: helbredstillaeg@lejre.dk

Udvidet helbredstillæg til briller

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge udvidet helbredstillæg til briller.

Du skal søge om tilskud til briller. Det vigtigste du skal have parat inden du ansøger, er husstandens formueoplysninger.

  • Din personlige tillægsprocent skal være mellem 1 og 100 (se bagsiden af din pensionsmeddelelse)
  • Den likvide formue i husstanden må ikke overstige 99.200 kr. (2024)
  • Borgerservice skal godkende, at udgiften er nødvendig inden du bestiller brillen

Borgerservice skal have en ansøgning fra dig, og et prisoverslag fra din optiker hvor det fremgår, hvilken styrke briller du har behov for. Kommunen har indgået prisaftale med Dansk erhvervs optik. Du kan selv bestemme, hvor du vil købe dine briller, men tilskuddet gives ud fra de priser vi har i prisaftalen.

Se her hvem der er med i prisaftalen

Se prislisten for pensionister og førtidspensionister her

Tillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent, og kan højst udgøre 85% af taksterne i prisaftalen. Du betaler selv merudgiften, hvis du vælger en dyrere løsning end prisaftalens takster. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, beregnes tillægget efter tilskuddet fra Sygeforsikringen Danmark er fratrukket.

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge inden du bestiller dine briller. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra Borgerservice inden du køber brillerne.

Søg her:

Udvidet helbredstillæg til fodbehandling

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge udvidet helbredstillæg til fodbehandling.

Du skal søge om tilskud til fodbehandling. Det vigtigste du skal have parat inden du ansøger, er husstandens formueoplysninger.

  • Din personlige tillægsprocent skal være mellem 1 og 100 (se bagsiden af din pensionsmeddelelse)
  • Den likvide formue i husstanden må ikke overstige 99.200 kr. (2024)
  • Borgerservice skal godkende, at udgiften er nødvendig inden du bestiller fodbehandling

Borgerservice skal have en ansøgning fra dig, og et behandlingsoverslag fra din fodbehandler/fodterapeut er hvor det fremgår, hvilken type behandling du skal have.

Du kan selv bestemme, hvilken fodbehandler/fodterapeut du vil benytte.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, beregnes tillægget efter tilskuddet fra Sygeforsikringen Danmark.

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge, inden du bestiller tid til behandling hos en fodbehandler/fodterapeut. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra Borgerservice inden du bestiller.

Søg her:

Udvidet helbredstillæg til tandproteser

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge udvidet helbredstillæg til aftagelige tandproteser.

Du skal søge om tilskud til tandproteser. Det vigtigste du skal have parat inden du ansøger, er husstandens formueoplysninger.

  • Din personlige tillægsprocent skal være mellem 1 og 100 (se bagsiden af din pensionsmeddelelse)
  • Den likvide formue i husstanden må ikke overstige 99.200 kr. (2024)
  • Borgerservice skal godkende, at udgiften er nødvendig inden du bestiller tandprotesen

Borgerservice skal have en ansøgning fra dig, og et prisoverslag fra din tandlæge eller tandtekniker hvor det fremgår, hvilken type protese du skal have. Kommunen har indgået prisaftale med en række tandlæger og tandteknikere. Du kan selv bestemme, hvor du vil købe din tandprotese, men tilskuddet gives ud fra de priser vi har i prisaftalen.

Kontakt Borgerservice på telefon 46 46 46 00 for at få tilsendt prisaftalens takster og en oversigt over de tandlæger og tandteknikere der er indgået prisaftale med.

Tillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent, og kan højst udgøre 85% af taksterne i prisaftalen. Du betaler selv merudgiften, hvis du vælger en dyrere løsning end prisaftalens takster. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark, beregnes tillægget efter tilskuddet fra Sygeforsikringen danmark er fratrukket.

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge inden du bestiller din tandprotese. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra Borgerservice inden du går i gang med behandlingen.

Søg her:

Refundering af helbredstillæg

Betaler du selv hele regningen, skal du benytte nedenstående selvbetjeningsløsning for at få refunderet dit helbredstillæg. Helbredstillægget vil blive indsat på din NemKonto.

Varmetillæg

Er du folkepensionist eller førtidspensionist efter reglerne fra før 2003, har du mulighed for at søge om tilskud til dine varmeudgifter.

Varmetillægget beregnes ud fra hvor stor din varmeudgift har været de sidste 3 år.

Ansøgning om varmetillæg samt yderligere information kan findes via link til borger.dk til højre.

Har du brug for hjælp til at ansøge eller andet, kan du altid få hjælp i Borgerservice på Møllebjergvej 4 i Hvalsø - husk at bestille tid

Husk at medbringe din MitID.

Kontaktoplysninger
Du kan ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 61.

Læs mere på borger.dk

Personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt stillet økonomisk - læs mere og ansøg på borger.dk

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Folkepension

Du skal selv søge om at få eller udskyde din folkepension, når du når folkepensionsalderen.

Læs mere på borger.dk

Efterlevelseshjælp

Du kan søge om efterlevelseshjælp efter din ægtefælle, hvis din indkomst er under et vist beløb - se borger.dk

Førtidspension og seniorpension

Førtidspension kan gives til mennesker, der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed forsørge sig selv. For at få en førtidspension skal alle muligheder for at forbedre ens arbejdsevne være afprøvet, for eksempel gennem aktivering, revalidering eller behandling.

Førtidspension kan tilkendes personer, der er mellem 18 og 65 år. Er man fyldt 60 år før den 1. juli 1999, kan man dog få førtidspension, til man fylder 67 år.

Ansøgning
Ansøgningen om førtidspension sker hos Jobcenter Lejre. Jobcenteret sørger selv for at skaffe de lægelige, økonomiske og sociale undersøgelser, der skal ligge til grund for en afgørelse.

Det er Jobcenter Lejre, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension

Læs mere på borger.dk

Lægekørsel for pensionister

Kommunen har aftale med Movia flextrafik til befordring af visse pensionister til læge og speciallæge

Betingelser for at få kørsel
- Du skal være folkepensionist eller førtidspensionist
- Du skal være i sygesikringsgruppe 1
- Du skal, af helbredsmæssige årsager, være ude af stand til at benytte anden form for transport

Du kan få kørsel til og fra egen læge eller nærmeste speciallæge.

Bestilling
Du skal bestille transporten ved at ringe til Borgerservice, tlf.: 4646 4646. Transporten kan bestille op til 14 dage før.

Information om turen
På kørselsdagen skal du forvente, at afhentningen kan ske op til 15 minutter før det aftalte tidspunkt til 15 minutter efter det aftalte tidspunkt.

Ved bestilling af turen vil der også blive bestilt hjemkørsel. Kørslen koordineres med andre passagerer. Det kan betyde, at der kan være andre, som skal med samme taxa som dig, og du kan derfor komme til at køre en omvej.

Læs mere på Movia.dk

Kontakt

Åbningstider


Telefontider
Mandag 9:00 - 11:00
Tirsdag 9:00 – 11:00
Onsdag 9:00 – 11:00
Torsdag 9:00 – 11:00 & 14:00 - 16:00
Fredag Lukket.

Personligt fremmøde (Kræver tidsbestilling)
Mandag 10:00 – 13:00
Tirsdag 10:00 – 13:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 12:00

Telefon: 4646 4646
post@lejre.dk

Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Send digital Post direkte til Lejre Kommune

Bestil tid hos borgerservice
Ansøg og bestil tid til fornyelse af pas og kørekort

(Du kan også bestille tid på tlf. 46 46 46 00)

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post. Du kan bruge søgefeltet på lejre.dk for at finde mere information om sikker post.