Ældre- og handicapegnet bolig

En ældre- og handicapegnet bolig er en bolig, der er særlig indrettet. Boligen er fx indrettet uden dørtrin og med skydedøre, så du let kan bevæge dig rundt i den. Herudover er adgangen til boligen indrettet, så det er let for dig at komme til og fra boligen. 

I Lejre Kommune har vi 155 ældre- og handicapegnede boliger fordelt i hele kommunen, hvoraf de 7 boliger er på 3 værelser. Det er lejeboliger, som administreres af forskellige boligselskaber (Dansk almennyttig boligselskab, Boligkontoret Danmark, Boligselskabet Sjælland).

Ansøg om ældre- og handicapegnet bolig her

Luk alle
Åben alle

Hvem kan søge en ældre- og handicapegnet bolig?

Du kan komme i betragtning til en ældre- og handicap-egnet bolig hvis:

  • du i væsentlig grad er fysisk og/eller psykisk handicappet, og kan du blive mere selvhjulpen ved at flytte til en særlig indrettet bolig.
  • du har behov for hjælp der ikke kan dækkes i din nuværende bolig.
  • du har i din nuværende bolig ikke mulighed for at anvende de hjælpemidler, du har behov for.
  • du har i din nuværende bolig ikke mulighed for at få opfyldt dine behov for socialt samvær.

Du kan ikke komme i betragtning alene på baggrund af:

  • Høj alder.
  • Et ønske om at bo nær din familie.
  • At din nuværende bolig og have er for stor eller svær at vedligeholde.
  • Skilsmisse eller din ægtefældes dødsfald.

Kort over hvor boligerne ligger

Hvad skal du være opmærksom på, inden du søger om en bolig?

Den hjælp der leveres i en ældre - og handicapegnet bolig adskiller sig ikke fra den hjælp, som leveres i andre boliger. Der er ikke særlige sociale arrangementer i de bebyggelser, hvor der er ældre - og handicapegnede boliger og der kan derfor ikke forventes et større socialt aktivitetsniveau. Ældre - og handicapegnede boliger ligger ikke altid nær indkøbsmuligheder.

Når du får tilbudt en bolig, har du kort betænkningstid til at overveje tilbuddet. Hvis du siger ja tak, skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt. Din ægtefælle/samlever har ret til at flytte med i boligen.

Hvis du gentagne gange siger nej tak til et tilbud om en bolig, bliver du ikke længere betragtet som aktuel boligsøgende. Det betyder, at vi sammen med dig vil revurdere din ansøgning og dit behov for en ældre- og handicapegnet bolig. Din ansøgning kan altid genoptages, hvis du ønsker dette og ansøgningen bliver vurderet på ny.

Hvor mange er på venteliste til en ældre- og handicapegnet bolig?

Herunder kan du se, hvor mange der står på ventelisten til at få tilbudt en ældre- og handicapegnet bolig. 

  Nov Dec Jan Feb Mar Apr

Venteliste

13 8 7 6 11 10

Fordeling af borgerne på ventelisten:

Langetoften 0
Smedegården 0
Nødager 3
Nødager (3 rum) 1
Ærøvej 0
Ebbemosen 0
Hvalsø (Kirsebærhaven, Hovedgaden, Elmevej) 1
Blåbærhaven 3
Grønnehave 0
Lejre Kommune* 2

Listen på siden her opdateres en gang om måneden efter hvert boligvisitationsmøde. 

*Dette er ansøgere som søger ældre- og handicapegnet bolig i hele kommunen og kan både være borgere bosat i Lejre Kommune eller andre kommuner.

Sådan ansøger du

Hvis du ønsker at ansøge om en ældre- og handicapegnet bolig, skal du udfylde og indsende en skriftlig ansøgning.

Det kan du enten gøre ved at benytte linket øverst på denne side eller rekvirere ansøgningsskemaet hos os ved at kontakte visitationen på telefon 46 46 46 46.

Ansøgningen skal sendes til:

Visitation og Hjælpemidler
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø 

Kan du ikke selv underskrive ansøgningen, kan visitationen vejlede om værgemål og ansøgning hertil.

Visitator kontakter dig inden 2 uger efter, at vi har modtaget din ansøgning og laver aftale om besøg hos dig. Ved visitationsbesøget udarbejder visitator i samarbejde med dig en helhedsvurdering, som er med til at belyse din samlede situation og behov. Denne vedlægges din ansøgning til boligvisitationsudvalget.