Boligændringer

Har du et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge om tilskud til nødvendige ændringer af din bolig, som fx adgangsforhold, særlige greb eller lignende.

Ansøg om boligændringer her

Luk alle
Åben alle

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge om hjælp til boligændringer, så din bolig passer bedre til dig og dine behov.

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig.

Ændring af din bolig har til hensigt at gøre den bedre egnet som opholdssted for dig. Det kan fx dreje sig om ændring af adgangsforhold, opsætning af særlige greb eller lignende.

Kontakt Visitation & Hjælpemidler for at få råd og vejledning om, hvordan du søger om den boligændring, du har behov for.