Støtte til køb af handicapbil

Du kan søge om støtte til køb af handicapbil, hvis du har en varig funktionsnedsættelse og samtidig har et væsentligt dagligt kørselsbehov, som ikke kan dækkes ved andre kørselsordninger. 

Ansøg om støtte til handicapbil her

Luk alle
Åben alle

Særlig indretning

Du kan søge om særlige indretninger i din egen bil eller til en bevilget handicapbil, hvis du har behov for det. Det kan for eksempel være et specielt sæde, automatgear eller håndbetjent bremse. 

Lejre Kommune afholder hele udgiften til den særlige indretning af din bil hvis:

  • Politiet har stillet krav om det
  • Dine helbredsforhold i øvrigt taler for det
  • Hvis det letter din placering i bilen

Tilskud til automatgear er den faktiske udgift dog højest 27.820 kr. (2022 sats). Automatgearet skal som udgangspunkt holde i 8 år, men man kan i særlige tilfælde få støtte til udskiftning inden.

Lån og egenbetaling

Støtten ydes til den billigst egnede bil set i forhold til dine behov. Støtten ydes som et rentefrit lån på op til 201.000 kr. inkl. moms, dog højest bilens købesum. Hvor meget du skal betale tilbage af lånet, afhænger af om dit årlige indkomstgrundlag er over eller under 239.000 kr. Lånet skal afdrages over en 8-årig periode. 

Afgiftfritagelse

Du kan søge om afgiftsfritagelse til din egen bil eller handicapbil.

For at få bevilget afgiftsfritagelse skal du opfylde samme krav, som hvis du søger om en handicapbil og du skal være berettiget til handicapbil. Afgørelsen vil blive truffet ud fra samme procedure, som hvis du søger om handicapbil. 

Kørekort

For at du kan få bevilget tilskud til kørekort eller fornyelse af kørekort, skal betingelserne for at du kan få bevilget støtte til handicapbil være opfyldt. 

Reparation af din handicapbil

Du skal selv afholde udgiften til reparationer og vedligeholdelse af din handicapbil. 

Hvis du er bevilget særlig indretning af din handicapbil, og den særlige indretning går i stykker, skal du kontakte os, inden du tager kontakt til et værksted. Lejre Kommune betaler reparation af den særlige indretning, hvis du ikke selv har forårsaget skaden. Reparationen skal godkendes af os, inden den udføres, for at vi betaler udgiften. 

Sådan ansøger du

Du kan ansøge om støtte til køb af handicapbil ved at udfylde et ansøgningsskema på borger.dk (følg linker øverst på siden) og sende det til Lejre Kommune. 

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi kontakte dig for at planlægge et besøg hos dig. På besøget vil en eller to sagsbehandlende terapeuter sammen med dig drøfte, hvordan din fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse påvirker dig. Samtalen vil handle om dine helbredsforhold, din mobilitet, dit kørselsbehov, dine sociale forhold og muligheder for at benytte andre kørselsordninger. Hvis du ikke er fast kørestolsbruger, vil vi også lave en gangtest med dig.

Det er Lejre Kommune der afgør, om en bil i væsentlig grad kan afhjælpe dine muligheder for at du kan:

  • Opnå eller fastholde et arbejde
  • Gennemføre en uddannelse
  • Færdes til væsentlige daglige aktiviteter udenfor hjemmet

Hvornår kan du søge om handicapbil igen?

7 år efter at du har fået indregistreret din handicapbil, kan du søge om en ny handicapbil. Du kan dog tidligst få udleveret en ny handicapbil 8 år efter den er blevet indregistreret, og lånet er betalt ud. Dette forudsætter dog, at du fortsat er berettiget til handicapbil, hvilket Lejre Kommune skal afgøre igen. 

Tro- og loveerklæring
Hvis der ingen ændringer er i forhold til din seneste afgørelse, kan du søge om en ny handicapbil ved at underskrive en tro- og loveerklæring, som kan forenkle sagsbehandlingen. Ved at underskrive en tro-og loveerklæring, skriver du under på, at intet har ændret sig siden din sidste bevilling. Det angår både dine helbredforhold, dit funktionsniveau, dit kørselsbehov, dine sociale forhold, din adresse og andre relevante forhold som ligger til grund for din seneste bevilling. Er du i tvivl, så kontakte os, så vi kan hjælpe dig videre. 

Du skal være opmærksom på, at det efter straffelovens § 161 er strafbart at afgive urigtige oplysninger i en tro og loverklæring.

Tro- og loveerklæringen kan også findes her