Kropsbårne Hjælpemidler

Du kan ansøge om Kropsbårne Hjælpemidler, hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Ansøg om Kropsbårne Hjælpemidler her

Luk alle
Åben alle

Hvad er Kropsbårne Hjælpemidler?

Et kropsbåret hjælpemiddel er et hjælpemiddel som typisk bæres på kroppen.

Følgende hjælpemidler tilhører gruppen "Kropsbårne Hjælpemidler":

 • Bandager (f.eks. til håndled, skulder, knæ)
 • Bleer
 • Brystproteser
 • Diabetes materialer
 • Kateter artikler
 • Korsetter
 • Kompressionsstrømper, ærmer, hånd, fod
 • Ortopædisk fodtøj, fodtøj, indlæg til sko, skoforhøjelse, gængesåler
 • Parykker
 • Proteser (hånd, arm, ben, øre, næse)
 • Skinner (f.eks. hånd, albue, fod, knæ)
 • Stomi artikler
 • Beskyttelseshjelme

Lejre Kommune yder hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Hvem kan bevilges et hjælpemiddel?

Der kan ydes støtte til hjælpemidler hvis du har et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, når hjælpemidlet:

 1. I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne.
 2. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 3. Er nødvendigt for at du kan udøve et erhverv.

Vil der være egenbetaling?

Der vil være en egenbetaling på fodtøj. Prisen justeres hvert år.

Der kan også være situationer, hvor der kan blive tale om egenbetaling. Det kan f.eks. være, hvis du ønsker at benytte dig af retten til frit valg af leverandør, eller ønsker et dyrere hjælpemiddel end det du er blevet bevilget.

Har du spørgsmål om frit valg af leverandør, kan du kontakte Visitation & Hjælpemidler på telefon 4646 4728.

Skal hjælpemidlet leveres tilbage?

Kropsbårne Hjælpemidler er ofte personligt tilpassede hjælpemidler og skal derfor ikke leveres tilbage til kommune. 

Hvis der er undtagelser, så vil det fremgå af bevillingen.

Er der sagsbehandlingsfrister?

På nye ansøgninger er der er op til 6 ugers sagsbehandlingstid. Dvs. en ansøgning på et hjælpemiddel du ikke tidligere har fået bevilget.

På en genansøgning er der op til 4 ugers sagsbehandlingstid. Dvs. en ansøgning på et hjælpemiddel du tidligere har fået bevilget.

Har jeg frit valg af leverandør?

Lejre Kommune har indgået leverandøraftaler på en del hjælpemidler. Det betyder, at vi højest vil betale prisen på et hjælpemiddel svarende til den pris, vi kunne have indkøbt hjælpemidlet til hos vores leverandør.

Vi har leverandøraftale på følgende hjælpemidler:

 • Bleer
 • Brystproteser
 • Diabetes materialer
 • Kateter artikler
 • Kompressionsstrømper
 • Ortopædisk fodtøj, indlæg til sko, skoforhøjelse, gængesåler
 • Parykker
 • Stomi artikler

Hvis du benytter dig af retten til frit valg af leverandør, og hvis der på grund af dette undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller udskiftninger, vil det være udgifter, som du selv skal betale.

Hvornår kan jeg ansøge igen?

Udskiftning af et hjælpemiddel er tidsbestemt. Som udgangspunkt kan der ansøges om udskiftning af et hjælpemiddel efter 12 måneder.

Der er dog undtagelser. For disse hjælpemidler gælder følgende:

 • Brystproteser – Der kan ansøges hvert 2. år.
 • Fodtøj – Der kan ansøges hver 18. måned.
 • Kompressionsstrømper – Der kan ansøges hvert 2. år.
 • Parykker – Der kan ansøges hvert 2. år.

Jeg er bevilget et hjælpemiddel, hvad nu?

Du er selv forpligtet til og ansvarlig for vedligeholdelse af det bevilgede hjælpemiddel.

Hvis du har behov for reparation at et hjælpemiddel, skal du ansøge Lejre Kommune om reparationen. 
Der ydes hjælp til udskiftning og reparation efter en konkret vurdering af den enkelte sag.

Hvis du ønsker at ansøge Lejre Kommune om reparation af et hjælpemiddel, som tilhører Kropsbårne Hjælpemidler, skal dette gøres digitalt ved at følge linket på toppen af siden, til Borger.dk og udfylde ansøgningsskemaet.

Har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du kontakte en sagsbehandler i kropsbårne hjælpemidler på telefon 4646 4728, som vil sende dig et ansøgningsskema.

Sådan ansøger du

Hvis du ønsker at ansøge Lejre Kommune om støtte til et hjælpemiddel, som tilhører Kropsbårne Hjælpemidler, skal dette gøres digitalt ved at følge linket på toppen af siden, til Borger.dk og udfylde ansøgningsskemaet.

Har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du kontakte Borgerservice på telefon 4646 4646, som vil sende dig et ansøgningsskema.

Har du spørgsmål om hjælpemidler, kan du kontakte en sagsbehandler i kropsbårne hjælpemidler på telefon 4646 4728.