Horseager

Huset Horseager er et kommunalt tilbud til dig, der har psykiske problemer i form af krise, angst, længerevarende sindslidelse eller psykiske problemer, som også giver dig sociale vanskeligheder.

Det kan være kriser opstået i familien, sygdom eller andet. Det kan være du oplever angst for at være blandt andre mennesker eller at du føler det uoverskueligt at tage dig sammen til at komme i gang. Det kan også være, at du er usikker på hvordan du håndterer psykotiske oplevelser.

Det er også et tilbud for dig, der har psykiske problemer og samtidig et misbrug. Du behøver ingen henvisning for at benytte aktivitets-/værestedet.

Fredag er der "ungedag" i Værestedet. Det betyder, at huset her er åbent for unge op til 30 år.  

Luk alle
Åben alle

Støtte- og kontaktperson

En støtte -og kontaktperson er et tilbud om personlig støtte, hvis du har psykiske og/eller sociale vanskeligheder.
Det kan være, at du i kortere eller længere perioder har behov for hjælp til at udvikle eller genfinde færdigheder eller har brug for støtte og omsorg.
De konkrete behov og indholdet i støtten aftales mellem dig og kontaktpersonen.
Der er et team af støtte -og kontaktpersoner.

Brugerforening

En brugerforeningen er mange ting, men her i Huset Horseager er Brugerforeningen først og fremmest brugernes og dermed DIN forening.

Bestyrelsen i foreningen søger midler til gavn for brugerne, til de aktiviteter der foregår i Huset.

Der gives f.eks. tilskud til svømning, kanoturer, Sankt Hans-løbene og transport med det offentlige på fællesturene. Medlemskab koster 50 kr. årligt.

Brugerforeningen er 100% brugerstyret.

Hvis du vil høre mere om Brugerforeningen eller hvis du vil melde dig ind, så kontakt Huset Horseager café.

Medlemsprisen bliver fastsat hvert år, på den årlige generalforsamling.

Aktiviteter

Tilføjes