Daghjem

Det er vores mål, at det skal være hyggeligt og rart at komme hos os.

Luk alle
Åben alle

Det kan du, hvis har du betydelig nedsat funktionsevne fysisk eller psykisk eller svært ved at være alene? Du kan have brug for hjælp til at vedligeholde dine fysiske og psykiske færdigheder eller dine sociale relationer? Det kan også være, at du ønsker hjælp til at få etableret et nyt socialt netværk?

Så kan vi være et sted for dig.

Hos os bruger vi tiden sammen på:

 • Hyggeligt samvær med andre
 • Holdgymnastik
 • Aktiviteter tilpasset dit funktionsniveau
 • Aktiviteter i forbindelse med højtider
 • Hverdagsrehabilitering på dine præmisser

Daghjemmet i Hvalsø er et tilbud rettet specielt mod borgere med en erhvervet hjerneskade. Du finder Daghjemmet til højre ved indgangen til Hvalsø Ældrecenter. 

Daghjemmet på Bøgebakken i Lejre ligger ved hovedindgangen på Plejecentret Bøgebakken. Daghjemmet er et tilbud specielt rettet mod borgere med demens.

Det er der mange der kan:

 • Din hjemmepleje, pårørende og dig selv
 • Træningsterapeuten
 • Opsøgende medarbejdere
 • Visitator
 • Egen læge
 • Demens- og hjerneskade koordinator

Hvis du ikke selv kan køre er der mulighed for kørsel til dit daghjem mod en egenbetaling på kr. 37 pr. tur der betales over din pension.

Forplejningen formiddag og eftermiddag er på 2x10 kr. og betales også over din pension. Vi bestiller kørsel til dig.

Husk, at du selv medbringer en madpakke.